Společnost

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí

souhrn

Nedávno uspořádal tým pro kázeňskou inspekci generálního úřadu stranického výboru autonomního regionu zvláštní studijní setkání, aby přednesl a seznámil se s duchem vážného vyšetřování regionu a trestání nezdravých praktik a korupčních otázek, které narušují zájmy mas. a ducha disciplíny v regionu, která kontroluje a dohlíží na dopisy, návštěvy a zprávy. Všechny kádry skupiny podaly žádost. Splnění požadavků, všechny kádry týmu pro kontrolu disciplíny,Nejprve musíme posílit studium a zmínit se

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-0

  Nedávno uspořádal tým pro kázeňskou inspekci generálního úřadu stranického výboru autonomního regionu zvláštní studijní setkání, aby přednesl a seznámil se s duchem vážného vyšetřování regionu a trestání nezdravých praktik a korupčních otázek, které narušují zájmy mas.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-1

   a ducha disciplíny v regionu, která kontroluje a dohlíží na dopisy, návštěvy a zprávy.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-2

   Všechny kádry skupiny podaly žádost.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-3

   Splnění požadavků, všechny kádry týmu pro kontrolu disciplíny,Nejprve musíme posílit studium a zlepšit naše dovednosti.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-4

   Je nutné se hluboce naučit a porozumět duchu konference, usilovat o pochopení charakteristik inspekční a supervizní práce, procvičovat dovednosti tvrdé práce a budovat vynikající schopnosti. Zadruhé, musíme jít příkladem a jít příkladem.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-5

   Jako inspekční kádr disciplíny musí praktikovat integritu a sebekázeň a chovat se čistě ve vládě a musí to udělat jako první, pokud o to požádá ostatní. Pokud požádáte ostatní, aby to nedělali, neměli byste to dělat jako první. Rozhodně se neúčastněte žádných forem hazardních her a pro dosažení železa musíte být pracovití. Zatřetí, musíme posílit dohled a zavést odpovědnost.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-6

   Všechny kádry týmu pro kontrolu disciplíny musí pevně navázat „čtyři vědomí“, posílit odpovědnost dohledu a být dostatečně odvážné, aby prosazovaly disciplínu a odpovědnost, aby zajistily, že stížnosti a zprávy všech komplexních jednotek dohledu budou aktuální,Postupujte opatrně a vytrvale a důsledně zabraňte výskytu nezdravých praktik a korupce, které poškozují zájmy mas ve všech jednotkách komplexního dohledu.

Disciplinární kontrolní tým generálního úřadu stranického výboru autonomní oblasti: Studium a implementace ducha nedávných telekonferencí-7

(He Yanfei, tým pro disciplinární kontrolu generální kanceláře stranického výboru autonomní oblasti).