Internet

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení

souhrn

Nedávno se v Čcheng-tu uskutečnilo zasedání pobočky chengduské strany pro důchod, odboru dohledu komise pro kontrolu disciplíny autonomního regionu. Na schůzi soudruh Dong Liefu, tajemník pobočky předchozí strany, informoval na schůzce o pracovní situaci v posledních letech a navrhl požadavky na budoucí práci. Za současný výbor odbočky vystoupil na schůzi nový tajemník odbočky strany, soudruh Li Chaoming, který plně potvrdil pracovní úspěchy dosažené předchozím výborem odbočky.předložit

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-0

  Nedávno se v Čcheng-tu uskutečnilo zasedání pobočky chengduské strany pro důchod, odboru dohledu komise pro kontrolu disciplíny autonomního regionu. Na schůzi soudruh Dong Liefu, tajemník pobočky předchozí strany, informoval na schůzce o pracovní situaci v posledních letech a navrhl požadavky na budoucí práci. Za současný výbor odbočky vystoupil na schůzi nový tajemník odbočky strany, soudruh Li Chaoming, který plně potvrdil pracovní úspěchy dosažené předchozím výborem odbočky. Předložit plány na další pracovní krok, povzbudit staré soudruhy, aby odcházeli do důchodu bez vyblednutí, opustit svá místa, aby neopouštěli stranu, a vždy požadovat sebe podle standardů členů strany.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-1

   Setkání si vyžádalo názory a návrhy zúčastněných členů strany na další organizační aktivity. První schůze nového výboru pobočky spolu s názory a návrhy všech uspořádala a nasadila další pracovní krok. Jedním z nich je zdůraznění politických aspektů v organizačním životě.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-2

   Obsahem aktivity je zejména provádět důkladné učení a vzdělávání „dvou studií a jednoho dělá“, zprostředkovat a naučit se linii, politikám a relevantnímu duchu nadřízených strany a vyměňovat si zkušenosti v kolektivním učení a sebe -studie. Od stranického výboru agentury a týmu pro disciplinární inspekci úřadu v Čcheng-tu se požaduje, aby včas poskytly příslušné dokumenty a ducha nadřízeného pobočce pro odchod do důchodu. Uspořádejte souhrn a sdělte jej všem členům strany.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-3

   Pozvěte soudruhy z komise, kanceláře a týmu pro kontrolu disciplíny z úřadu v Čcheng-tu, aby se zúčastnili večírků večírku, dělali zprávy, předávali znalosti a řešili pochybnosti členů strany v pobočce. Druhým je postarat se o potřeby zkušených soudruhů, kteří se baví.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-4

   Od organizačního oddělení komise pro disciplinární inspekci autonomního regionu a týmu pro disciplinární inspekci úřadu v Čcheng-tu se požaduje, aby včas uspořádaly nějaké fitness přednášky pro staré kamarády a aby se do Čcheng-tu věnovaly studiu a návštěvám a dalším činnostem;Představit členy odbočky, aby se účastnili kulturních a sportovních aktivit ve střediscích kádrových aktivit veteránů v různých regionech spadajících pod jurisdikci Čcheng-tu.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-5

   Třetím je určení času činností pobočky. Vzhledem k fyzickému stavu starých soudruhů nejsou v chladném období v lednu a únoru a v horkém období v červenci a srpnu každý rok organizovány žádné aktivity. V ostatních měsících budeme organizovat činnost každý jeden až dva měsíce.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-6

   Nadřízení mají důležité nálady, které mohou předávat a učit se. Uspořádat včas. Čtvrté je udržovat kontakt se členy strany.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-7

   Členové výboru odbočky by se měli snažit sloužit starým soudruhům, měli by se dozvědět o zdraví, životě a myšlenkách členů strany prostřednictvím organizačních aktivit, telefonních hovorů, WeChat atd. A najít vážná onemocnění a jiné neobvyklé stavy Měli by se okamžitě hlásit u Čcheng-čchenga Disciplinární inspekční tým podal zprávu a poslal zástupce na návštěvu a soustrast s vedoucími disciplinárního inspekčního týmu.

Komise autonomní oblasti pro kázeňskou inspekci a odbor dohledu Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu: uspořádalo se zasedání pobočky za účelem zajištění nasazení-8

  Výbor pobočky bude prostřednictvím příslušných kanálů informovat o problémech souvisejících s úpravou platu, sociálním pojištěním, standardy plateb příspěvků stran a rekuperací, které nastolili veteráni. Páté je posílit správu fondů.

   Party příspěvky musí být vybírány a předávány v přísném souladu se standardy a částkami schválenými stranickým výborem agentury. Fondy aktivit by měl někdo udržovat, někdo by na ně měl dohlížet, pečlivý výpočet, ekonomické využití,Otevřete účet a otevřete účet. Šestým je doplnění členů výboru odbočky. Vzhledem k tomu, že počet členů strany v pobočce ve výslužbě roste a většina členů výboru pobočky žije na dvou místech a nemůže se po celý rok držet svých funkcí v Čcheng-tu, doporučuje se přidat zástupce tajemníka pobočky obslouží soudruh Ba Zhu; přidejte soudruha Wanga Xiufenga jako člena pobočky a podejte zprávu schválení komisí Autonomní oblasti pro disciplinární inspekci.

(Pobočka ve výslužbě strany Čcheng-tu odboru dozoru Komise pro autonomní oblast pro disciplinární kontrolu).