Živobytí

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru

souhrn

Zasedání stálého výboru městského výboru (rozšířené) vyjadřovalo a realizovalo ducha zasedání stálého výboru zemského výboru a zdůraznilo zaměření na přivítání 19. národního kongresu KSČ. Společné úsilí o zajištění stability. Vážně provádět tři tematické aktivity na podporu bezpečnosti a stabilita. Liu Wenxin hostil a přednesl projev. Li Zhong, Wang Baojian a Li Yuede se zúčastnili 13. června Dne 12. června uspořádal Městský stranický výbor (rozšířené) zasedání Stálého výboru, aby vyjádřil a realizoval ducha provincie Zasedání Stálého výboru strany 12. června.Poslech předmětu

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-0

 Zasedání stálého výboru městského výboru (rozšířené) vyjadřovalo a realizovalo ducha zasedání stálého výboru zemského výboru a zdůraznilo zaměření na přivítání 19. národního kongresu KSČ. Společné úsilí o zajištění stability. Vážně provádět tři tematické aktivity na podporu bezpečnosti a stabilita.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-1

  Liu Wenxin hostil a přednesl projev. Li Zhong, Wang Baojian a Li Yuede se zúčastnili 13. června Dne 12.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-2

  června uspořádal Městský stranický výbor (rozšířené) zasedání Stálého výboru, aby vyjádřil a realizoval ducha provincie Zasedání Stálého výboru strany 12.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-3

  června. Poslechněte si zprávy o práci na bezpečnosti a stabilitě města v tomto tématu a prostudujte a nasaďte současné a budoucí práce na bezpečnosti a stabilitě. Liu Wenxin, náměstkyně tajemníka městského stranického výboru a starosta, předsedala a přednesla projev, který zdůraznil potřebu zaměřit se na „přivítání 19.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-4

  národního kongresu KSČ a spolupráci na zajištění stability“, seriózní provádění tří tematických aktivit a propagaci podrobné provádění práce v oblasti bezpečnosti a stability s vysokou mírou politického vědomí. Li Zhong, ředitel Stálého výboru Městského lidového kongresu, Wang Baojian, předseda Městského lidového kongresu, Li Yuede, náměstek tajemníka Městského výboru, Chen Shaorong, Lan Yitong, Pang Hong, Nie Xuesong, Yang Chizhong, Xu Setkání se zúčastnili Qin a Xiang Hongxiang, stálý výbor městského lidového kongresu, samosprávy a městského výboru. Schůze poukázala na to, že Stálý výbor zemského výboru strany bude zkoumat práci v oblasti bezpečnosti a stability. Plně ztělesňuje strategické myšlení srovnávat politickou pozici ústřední vlády a zaměřovat se na celkovou situaci.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-5

 Ukázalo na směr, za předpokladu dodržování předpisů, identifikovalo problém, definovalo klíčové body, objasnilo požadavky a naučilo nás udržovat bezpečnost a stabilita ve druhé polovině roku. Byly zavedeny metody a odpovědnosti, které mají silnou ideologickou, teoretickou, praktickou, vhodnou a operabilní povahu. Všechny úrovně a útvary města musí rozhodně plnit pokyny a požadavky ústředních a provinčních stranických výborů, udržovat bezpečnost a stabilitu jako převažující politický úkol a primární úkol, posilovat „čtyři vědomí“, odrážet odpovědnost hlavním městem provincie a vážně se zavazuje podporovat rozvoj jedné strany a chránit druhou stranu. Politickou odpovědností míru je přivítat vítězství 19.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-6

  národního kongresu Komunistické strany Číny s harmonickým, bezpečným a stabilním sociálním prostředím . Schůze se rozhodla uskutečnit ve městě tři hlavní tematické činnosti v souladu s rozhodovacím nasazením zasedání Stálého výboru zemského výboru strany „zaměřit se na„ přivítat 19.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-7

  národní kongres, spolupracovat na zajištění stability “a podporovat podrobné provádění různých úkolů pro bezpečnost a stabilitu. “ Prvním z nich je uskutečnění tematické aktivity „Tisíce kádrů na návštěvu, chodit do jejich domovů dělat praktické záležitosti“ po celém městě a změnit petice mas na návštěvy kádrů,Změňte pasivní příjem návštěv na aktivní návštěvy, zaměřte se na řešení velkého počtu problémů, řešení velkého počtu rozporů, eliminaci velkého počtu nahromaděných případů a zvládnutí velkého množství praktických záležitostí. Druhým úkolem je uskutečnit celoměstskou zvláštní akci „tří silných záruk bezpečnosti a přivítání 19. národního kongresu“, jejímž hlavním obsahem je „silný zásah, silná náprava, silná prevence a kontrola“ a přísná opatření proti trestným činům které ohrožují sociální stabilitu a narušují zájmy mas.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-8

  Blow,Komplexně napravit chaotické body veřejné bezpečnosti, mobilizovat všechny strany k provádění skupinové prevence a kontroly a společně budovat a vládnout. Třetím je provádění vzdělávacích a praktických činností na téma „přivítání 19.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-9

  národního kongresu Komunistické strany Číny, loajality a bezpečnosti“ v celém systému komunálního práva s cílem podpořit integraci politiky, práva a policie, integrace znalostí a jednání, posílení duše a těla a posílení endogenní motivace a realizace věrnostních a bezpečnostních schopností. Setkání zdůraznilo, že práce v oblasti bezpečnosti a stability je velmi základní, systematická, komplexní a komplexní a musí být koordinovaná, integrovaná a vědecky vyspělá. „Mozek“ musí mít jasnou hlavu, pevně uchopit správné politické směřování, vždy utáhnout řetězec bezpečnosti a stability, překonat paralýzu a ochablé myšlení a seriózně plnit všechny úkoly.

Setkání městského stálého výboru (rozšířené) za účelem vyjádření a realizace ducha zasedání zemského stálého výboru-10

 „Oči“ musí být jasné, nejen aby viděly úspěchy, ale také aby viděly mezery, ale také aby uchopily novou dynamiku a trendy, aby viděly problémy, podstata a příčiny a také aby dokázaly vidět „live“, viz „hands“ a „průlomy“.

  „Nos“ by měl být citlivý, spoléhat se na správu sítě a velká data, aby se prohloubilo vyšetřování a řešení konfliktů a nestabilních faktorů. Má prozíravost učit se ze svých znalostí a učit se z jiných věcí a opravdu je jasně počítá a situace je jasná. „Uši“ by měly být ostražité, pozorně naslouchat naléhavým očekáváním, názorům a návrhům lidí a usilovat o posílení schopností analýzy informací, výzkumu inteligence a úsudku a kontroly veřejného mínění.

  „Ústa“ by měla být chytrá, dobrá v zvládání obyčejných lidí, mluvící k srdci, dobrá v šíření ústřední vlády,Provinční a městské výbory stran dobře komunikují a koordinují, řeší pochybnosti a řeší problémy v rozhodovacím nasazení a zákonech a předpisech provinčních a obecních stranických výborů. „Ruce“ musí tvrdě pracovat, tvrdě usilovat o vyřešení rozumných a legitimních zájmů mas, dělat dobrou práci při udržování stability, bezpečné výroby a preventivních a zmírňujících prací, aby nedocházelo k velkým věcem, k malým věcem. „Obě nohy“ by měly být pevné,Opravdu jděte do obydlí obyčejných lidí, do kancelářských prostor podniků a sociálních organizací a do přední linie místní úrovně, dělejte věci jeden po druhém, postupujte v práci jeden po druhém, měřte nálady lidí po stopách, a získat srdce lidí tvrdou prací. Schůzka požadovala, aby byl implementován hlavní subjekt odpovědnosti a aby byl tlak přenášen na všechny úrovně v souladu s požadavky „sedmi rozhodné prevence“,Být odpovědný za udržování půdy, udržování půdy v pořádku a udržování země efektivní.

  Městský lidový kongres, městská vláda, skupina stran CPPCC, výbory strany (skupinové strany) obecních oddělení, výbory strany okresní (město, kraj) a pracovní výbory strany pro oblasti špičkových technologií, zóny hospodářského rozvoje „Komplexní vázané oblasti a ekonomické zóny letišť sepíšou své sliby do Knihy výboru městské strany a učiní vojenský rozkaz. Hlavní vůdci strany a vlády na všech úrovních to musí osobně provést. Je nutné osobně studovat, nasazovat, řídit a koordinovat celkové a klíčové problémy. Odpovědní vedoucí musí být konkrétní a konkrétní.

Všechna oddělení musí vytvořit koncepci celkové situace, nejen plnit své povinnosti a odpovědnosti, ale také posilovat spolupráci a úzkou spolupráci. Politický a právní systém, udržování stability, petice a další oddělení musí hrát roli hlavní síly, loajality a duše,Buďte odvážní stát se předvojem, odvážte se převzít vedení a skutečně se staňte měděnou zdí, železnou zdí a ocelovými zdmi, které hájí zájmy strany a lidí a zajišťují bezpečnost a stabilitu. Setkání se zúčastnili vedoucí různých okresů (měst, krajů) a obecních oddělení. .