Průmysl

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál

souhrn

CCTV News: Stát navrhuje zvýšit investice finančních fondů na zmírnění a rozvoj chudoby a přilákat sociální fondy k účasti na zmírnění a rozvoji chudoby. Funkce kapitálového trhu spočívá v podpoře tvorby kapitálu a optimalizaci alokace zdrojů. Pod vedením vnitrostátních politik se oblasti postižené chudobou učí žádat o peníze z trhu, rozšiřují finanční kanály pro zmírnění chudoby a využívají průmyslový rozvoj lidí postižených chudobou z chudoby.Bai Huafeng podepisuje dohodu o akvizici čínského bylinného léčiva

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-0

 CCTV News: Stát navrhuje zvýšit investice finančních fondů na zmírnění a rozvoj chudoby a přilákat sociální fondy k účasti na zmírnění a rozvoji chudoby. Funkce kapitálového trhu spočívá v podpoře tvorby kapitálu a optimalizaci alokace zdrojů. Pod vedením vnitrostátních politik se oblasti postižené chudobou učí žádat o peníze z trhu, rozšiřují finanční kanály pro zmírnění chudoby a využívají průmyslový rozvoj lidí postižených chudobou z chudoby.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-1

 Bai Huafeng podepisuje kupní smlouvu s čínským bylinným léčivem. Chudá domácnost Bai Huafeng podepisuje kupní smlouvu s čínským bylinným léčivem. 3 akry Bletilla striata zasazené jeho rodinou budou přidány k výsadbové základně smluvní společnosti a společnost poskytne technické vedení.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-2

  Pokud je cena léku stabilní, může Baihuafeng za tři roky získat celkový příjem 200 000 juanů, což povede celou rodinu k úspěchu při zmírňování chudoby.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-3

  I když cena léku kolísá,Společnosti budou také nakupovat za ochrannou cenu. Ve srovnání s touto smlouvou jsou rizika Bohuafengu při pěstování čínské bylinné medicíny v předchozích letech mnohem větší. Baihuafeng, chudá domácnost v městečku Daliu, okres Yunyang, město Šijan, provincie Chu-pej: Cena stoupá a klesá.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-4

  Pokud jde nahoru a dolů, budete muset zaplatit desítky akrů za jeden akr. Pokud klesne, vy nepřijde o peníze. Z hlediska podniků je tento účet také užitečný. Luo Ming, předseda farmaceutické skupiny Yangtze River, Luo Ming: S tak krátkou vzdáleností můžeme rychle nakoupit a uskladnit její suroviny.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-5

  Pro naši společnost můžeme získat více a kvalitnějších surovinových zdrojů pro léčivé materiály. Letos výsadba základen, jako je účast Baihuafengu, vybuduje v Yunyangu 10 000 mu, podpoří 5 000 pěstitelů a investuje více než 100 milionů juanů.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-6

 Jako okres zasažený chudobou na národní úrovni byl okres Yunyang schopen přilákat tuto investici díky politice Čínské regulační komise pro cenné papíry v oblasti zmírňování chudoby.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-7

  To znamená, že podniky registrované v oblastech postižených chudobou, pokud splňují určité podmínky, mohou během procesu podávání žádosti o IPO a zařazení na seznam využívat politiku kontroly a vydávání po kontrole. Tato politika brzy přilákala skupinu společností, které plánovaly zveřejnit. Zhai Chenxi, asistent prezidenta společnosti Tianfeng Securities: Ale těm, jejichž hlavní podnikání není tak vysoce relevantní nebo se od těchto místních průmyslových odvětví příliš neliší, také jim poradíme, aby nebyli příliš krátkozrakí a dívali se na sebe objektivněji.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-8

  obchodní chování podniku.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-9

  Tváří v tvář politice některé společnosti opakovaně studovaly a hodnotily výhody a nevýhody provozu. Nakonec se rozhodl přesunout svou rodinu do chudého kraje pro rozvoj. Hu Xianping, starosta okresu Yunyang, město Shiyan, provincie Chu-pej, Hu Xianping: 11 dosud zavedených společností může letos dosáhnout více než 100 milionů nových daní a na cílené zmírnění chudoby lze použít 10 milionů nových finančních zdrojů.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-10

  , který nás plánuje vyřešit Problém selhání signálu 4G v chudých horských oblastech. Vysoce kvalitní podniky přinášejí nejen zvýšení zdanění a expanzi investic, ale také koncept marketingu.

【Pět let tvrdé práce · Deník na zmírnění chudoby】 Zmírnění finanční chudoby Využijte dobře kapitál-11

  Ye Xingqing, ředitel odboru ekonomického výzkumu venkova Centra pro výzkum rozvoje státní rady, Ye Xingqing: Řekněte kádrům v chudých oblastech, že máte dobrý projekt a jak získat finanční prostředky.

  To je také dobrý průzkum marketingu a industrializace zmírňování chudoby. Je to od jednosměrné transfuze krve po hematopoézu. Hematopoéza znamená, že musíte být v oblastech postižených chudobou a mít vědomí využití kapitálového trhu. Podle statistik Čínské regulační komise pro cenné papíry je k 23.

  květnu u společností registrovaných v krajích postižených chudobou 18 společností přezkoumáváno ohledně žádostí o IPO a 35 společností vstoupilo do fáze poradenství a přihlašování. Nejen to, že chudé okresní společnosti jsou uvedeny na Nové třetí radě,Vydávání podnikových dluhopisů, fúze a akvizice a další aspekty mají také přednostní výhody, jako je zrychlený přezkum a snížení poplatků. V dalším kroku použije Čínská regulační komise pro cenné papíry řadu nástrojů kapitálového trhu, jako jsou futures a opce, které pomohou přesně zmírnit chudobu tržně orientovaným způsobem.

.