Auto

Macron opět zvítězí v legislativních volbách

souhrn

Reportér našeho deníku Paris Telegraph Li Hongtao uvedl: 11. června místního času odstartovalo první kolo hlasování ve volbách do francouzského Národního shromáždění. Podle předběžných statistik získalo hnutí „Republikový vpřed“ vedené novým prezidentem Macronem asi 32% hlasů, což je mezi zúčastněnými stranami první místo. V budoucnu může obsadit 400 až 440 křesel z 577 křesel v Národní shromáždění.Tento "

Macron opět zvítězí v legislativních volbách

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-0

  Reportér našeho deníku Paris Telegraph Li Hongtao uvedl: 11.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-1

   června místního času odstartovalo první kolo hlasování ve volbách do francouzského Národního shromáždění. Podle předběžných statistik získalo hnutí „Republikový vpřed“ vedené novým prezidentem Macronem asi 32% hlasů, což je mezi zúčastněnými stranami první místo. V budoucnu může obsadit 400 až 440 křesel z 577 křesel v Národní shromáždění.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-2

  Toto „drtivé“ vítězství umožní Macronovi „ještě se zlepšit“ v politickém uspořádání počátků nástupu do úřadu a rovněž položí pevný základ pro jeho budoucí reformní plán. Podle analýzy, jak se Macronova moc v Národním shromáždění postupně stabilizuje, nová francouzská vláda dále potlačí zásah politických stran do různých politických myšlenek do reformního procesu.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-3

  Upevnit síly všech stran k překonání „tvrdohlavých nemocí“ v ekonomické a sociální oblasti, jako jsou „reformy pracovních zákonů“, „snižování fiskálních deficitů“ a „protiteroristické právní předpisy“, které Francii trápí po mnoho let. Před několika dny se Macron rozhodl odložit implementaci politiky srážek a plateb daní z příjmů implementované od ledna 2018 do ledna 2019.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-4

   Některá francouzská média uvedla: „Aby se zajistil účinek reformyMacron byl vždy opatrný ohledně daňových úprav a bude postupovat stabilně, aby se to postupně odvíjelo.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-5

   V budoucnu, s koncem legislativních voleb, se politická moc nové vlády postupně stabilizuje a postupně se bude realizovat také „reformní vize“ nového prezidenta.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-6

   „Pokud jde o daňovou reformu, Macron kdysi navrhl na platformě prezidentské kampaně zvýšení obecného příspěvku na sociální pojištění (CSG) o 1. Mezi 7% a 7,9% až 9,9% a k vyrovnání budoucích volných pracovních míst fiskálních příjmů způsobených snížením sociálních příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Ve Francii jsou obecné příspěvky na sociální pojištění jedním z hlavních zdrojů fondů sociálního pojištění, které se přímo odečítají z příjmových položek rezidentů prostřednictvím plateb, ale základní rodinné dotace nebo subvence solidarity v zaměstnání (RSA) mohou být od platby osvobozeny. Francouzská média uvedla, že Macronův plán daňové reformy jako celek lze rozdělit na dvě části: jednou je osvobození zaměstnanců soukromých podniků od sociálních příspěvků z hlediska zdravotního pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, zvýšení jejich základního příjmu a zvýšení jejich kupní síly; druhá je splnit Zvýšení obecných příspěvků na sociální pojištění, aby se vyrovnalo snížení sociálních příspěvků,Za účelem udržení celkové bilance fiskálních výnosů.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-7

   Tyto dvě hlavní reformy zdůrazňují Macronovo přání upravit obecnou sazbu daně ze sociálního pojištění, změnit současnou situaci fondů sociálního pojištění příliš závislých na mzdových příjmech lidí, rozšířit základnu výběru a spravedlivě sdílet daně.

Macron opět zvítězí v legislativních volbách-8

.