Majetek

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska

souhrn

Zpravodajská agentura Xinhua, Peking 14. června (reportér Liu Hua) Prezident Si Ťin-pching se 14. dubna setkal s lucemburským předsedou vlády Bettelem ve Velké síni lidu. Si Ťin-pching zdůraznil, že Čína a Rwanda mají dlouhou historii přátelských výměn. Od navázání diplomatických vztahů před 45 lety si obě strany udržovaly upřímné přátelství a vzájemný prospěch a výsledky, které byly prospěšné pro obě strany. Vztahy mezi oběma zeměmi udržovaly zdravý a stabilní rozvoj. Čína považuje Lucembursko za důležitého partnera v EU,Ochotný pracovat s Lu

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-0

  Zpravodajská agentura Xinhua, Peking 14. června (reportér Liu Hua) Prezident Si Ťin-pching se 14. dubna setkal s lucemburským předsedou vlády Bettelem ve Velké síni lidu. Si Ťin-pching zdůraznil, že Čína a Rwanda mají dlouhou historii přátelských výměn.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-1

   Od navázání diplomatických vztahů před 45 lety si obě strany udržovaly upřímné přátelství a vzájemný prospěch a výsledky, které byly prospěšné pro obě strany. Vztahy mezi oběma zeměmi udržovaly zdravý a stabilní rozvoj. Čína považuje Lucembursko za důležitého partnera v EU,Jsme ochotni spolupracovat s Rwandou na vybudování dlouhodobého stabilního a dynamického partnerství a posunutí čínsko-rwandských vztahů na novou úroveň. Si Ťin-pching zdůraznil, že obě strany by měly prosazovat jemné tradice, dodržovat rovné zacházení a vzájemný respekt, vzájemně si rozumět a podporovat je v otázkách, které se týkají hlavních zájmů a hlavních zájmů toho druhého, a uchopit správný směr rozvoje dvoustranných vztahů.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-2

  Je nutné zlepšit kvalitu pragmatické spolupráce mezi oběma zeměmi, rozšířit jejich výhody, využít potenciál, rozšířit a posílit spolupráci v tradičních oblastech, jako jsou finance, urychlit pěstování nových růstových bodů spolupráce, jako je letecká doprava, high-tech, a zelené hospodářství, aby bylo dosaženo vyšší úrovně vzájemných výhod a výhod pro obě strany.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-3

   Je nezbytné prohloubit spolupráci mezi oběma stranami v oblasti financí a výrobní kapacity v rámci stavby „Pás a silnice“,Čína podporuje výstavbu Zhengzhou-Lucemburské „Air Silk Road“. Je nezbytné posílit kulturní, vzdělávací, sportovní a jiné kulturní výměny a zlepšit úroveň usnadnění personálních výměn.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-4

   Čína očekává, že Rwanda bude i nadále hrát aktivní roli ve vztazích mezi Čínou a EU a bude podporovat EU, aby zajistila příznivější podmínky pro hluboký rozvoj spolupráce mezi Čínou a EU. Bettel uvedl, že od navázání diplomatických vztahů mezi Rwandou a Čínou před 45 lety,Obě země dosáhly plodných výsledků při výměnách a spolupráci v oblasti hospodářství, obchodu, financí, dopravy a kultury. Moje návštěva Číny se tentokrát zaměřuje na podporu hlubokého rozvoje spolupráce mezi oběma zeměmi.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-5

   Ekonomiky Rwandy a Číny se velmi doplňují. Rwanda je ochotna spolupracovat s Čínou, aby se navzájem učily na základě vzájemného respektu a důvěry a dále rozšiřovaly dvoustranné výměny a spolupráci v různých oblastech, jako jsou finance, investice, věda a technologie, cestovní ruch a humanitní vědy.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-6

  Úzká spolupráce v rámci „pásu a silnice“.

Xi Jinping se setkává s předsedou vlády Bettelem z Lucemburska-7

Rwanda se zasazuje o prohloubení konstruktivního dialogu, výměn a spolupráce mezi Evropou a Čínou a je v tomto ohledu ochotna hrát aktivní roli. Setkání se zúčastnil Yang Jiechi a další. Odpovědný redaktor: Li Peng.