Společnost

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů

souhrn

Cílené škrty RRR, pokyny pro okna, aby bankám poskytly další MLF pro půjčky a investice do úvěrových dluhopisů, úpravy koeficientu vazby široce založeného úvěru MPA ... Jelikož se postupně uvolňování úvěrových linek potvrzuje, úvěrové údaje a investice do druhá polovina roku přilákala velkou pozornost. Soudě podle rozhovorů s čínskými reportéry z makléřských společností se účinky proaktivní fiskální politiky začaly projevovat již v červenci.Některé významné banky a politické banky ano

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-0

 Cílené škrty RRR, pokyny pro okna, aby bankám poskytly další MLF pro půjčky a investice do úvěrových dluhopisů, úpravy koeficientu vazby široce založeného úvěru MPA . . . Jelikož se postupně uvolňování úvěrových linek potvrzuje, úvěrové údaje a investice do druhá polovina roku přilákala velkou pozornost.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-1

  Soudě podle rozhovorů s čínskými reportéry z makléřských společností se účinky proaktivní fiskální politiky začaly projevovat již v červenci.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-2

 Některé významné banky a politické banky urychlí poskytování úvěrů na infrastrukturu a financování platforem ve druhé polovině roku, zejména ve třetím čtvrtletí. Ačkoli některé malé a střední banky zmírnily problém omezených úvěrových linek, v prostředí nových předpisů pro správu aktiv bude nedostatečný kapitál stále omezovat investice na straně aktiv. Ve druhé polovině roku budou úvěrové investice nadále maloobchodní,Zaměříme se na malé a mikro půjčky a budeme udržovat naše investice do vysoce kvalitních firemních zákazníků a zákazníků platforem. Pokud jde o červencový nárůst půjček, analytici se obecně domnívají, že dopad úprav politiky může mít určité časové zpoždění a údaje o úvěrech a sociální finanční údaje se stále postupně projevují.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-3

  Na základě údajů od všech stran se odhaduje, že nové půjčky v červenci budou přibližně 1. 2 biliony juanů, což je meziroční nárůst o 46% a meziměsíčně pokles o 35%. Zvýšení sociálního financování bude i nadále nižší než u nových půjček. Očekává se, že se investice do infrastruktury odrazí.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-4

  Reportér z čínské makléřské společnosti se dozvěděl, že podnikové oddělení ICBC nedávno vydalo dokument pro každou pobočku, ve kterém výslovně požaduje „podpořit celou banku, aby využila současné příznivé období pro vládu, aby podpořila investice, zejména v sektoru infrastruktury , “Zvýšit rezervu zdrojů v klíčových oblastech, vysoce kvalitních podnicích a velkých projektech, zejména v oblastech infrastruktury, chudinských čtvrtí atd. “, A poukázal na to, že„ efektivní rezerva podnikových půjček v zásadě nesmí být menší než kvóta pro uvolnění na dvě čtvrtiny a nezapomeňte kdykoli uvolnit Přípravy, zejména pro velké probíhající stavební projekty. “Pozadí úpravy úvěrových investic,Na druhé straně výkonná schůze Státní rady 23. července předložila požadavky „proaktivní fiskální politika musí být proaktivnější“ a „zaručit přiměřené potřeby financování městských investičních platforem“.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-5

  „Z pohledu naplnění kapitálových potřeb se to na jedné straně projeví ve zrychlené emisi dluhopisů místní správy ve druhé polovině roku. Nakonec byla emise v první polovině roku relativně malá, představuje méně než 20% roční kvóty;Na druhé straně banky ve druhé polovině roku zvýší nabídku úvěrů na infrastrukturu, zejména velké banky a politické banky s významnými transmisními efekty a vysokou úrovní kapitálové přiměřenosti. "Senior researcher v zahraniční bance věří.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-6

  Před tím výrazně poklesla míra růstu investic do infrastruktury v první polovině roku. Hlavní ekonom Morgan Stanley Xing Zhiqiang řekl na mediální konferenci před několika dny,"Souvisí to s řízením podrozvahových nestandardů a posílením dohledu nad finančními platformami místní správy v letošním roce. Osoba z jihočínské pobočky velké státní banky novinářům řekla, že kvůli této politice byly úvěry na platformu pobočky v první polovině roku v zásadě zastaveny a mohly být přijaty a vyhrazeny, ale bez souhlasu nárůst půjček na platformě byl výrazně snížen. „Úvěry na platformy a půjčky na nemovitosti se moc nedělaly a poptávka soukromých podniků není vysoká.

ICBC nedávno vydala dokumenty všem pobočkám za účelem zvýšení rezervy infrastruktury a dalších projektů-7

  V tomto srovnání je nárůstem v první polovině roku stále spotřeba, hypotéky a některé malé a mikropodniky. “ také uvedl, že poté, co byla na konci července upravena politická orientace, prošly některé půjčky vyhrazené platformy běžným schvalovacím procesem a konkrétní projekty pokrývají hlavní oblasti výstavby infrastruktury, jako je vodní energie a doprava. Xing Zhiqiang rovněž předpovídá, že růst investic do infrastruktury ve druhé polovině roku se projeví hlavně ve dvou aspektech: Jedním z nich je poptávka po investicích do infrastruktury způsobená nevyváženým regionálním rozvojem a druhým budování infrastruktury v oblasti ochrany životního prostředí ve třech hlavních bitvách, včetně znečištění vody, úpravy vody a znečištění ovzduší. Znečištění atd.

  Výše uvedené dokumenty podnikového oddělení ICBC na to poukázalySoučasně s městskou výstavbou a dalšími základními odvětvími je nutné i nadále posilovat expanzi nových trhů, včetně rozvoje průmyslu štěstí, vyspělé výroby a internetu věcí.

  Skutečný dopad přistání se teprve uvidí. Ve srovnání s přísným prováděním politických pokynů ze strany velkých bank bude možná nutné u většiny malých a středních bank zvážit při zajišťování úvěru ve druhé polovině roku více faktorů. Osoba z kapitálového oddělení velké akciové banky řekla novinářům:Je možné, že malé a střední banky budou muset ještě před sjednáním úvěrového umístění v daném rozsahu určit odpovědi na tři otázky.

  „Jedním z nich je, zda existuje schopnost investovat pod tlakem kapitálu vyvolaným podrozvahovým výnosem; druhým je, zda existuje ochota investovat v současném úvěrovém prostředí; třetí je, zda existuje potřeba financování konsensuální půjčky. zákazníci. “ „Kapitál je opravdu složitější záležitost,V mém případě není základní kapitál o moc vyšší než červená čára. S výjimkou požadavku na poskytnutí nezbývá na úvěry mnoho.

  Lze použít pouze retailové půjčky šetřící kapitál. Malé a mikro půjčky jsou způsobeny rizikovými faktory.

  , Pouze pokud poměr dosáhne standardu. „Osoba odpovědná za finanční oddělení městské komerční banky ve střední Číně uvedla. Nedávná výzkumná zpráva společnosti Southwest Securities rovněž poukázala na to, žeV prostředí nových předpisů pro správu aktiv bude nedostatečný kapitál finančních institucí bránit schopnosti investovat finanční prostředky. „Přestože nová pravidla a předpisy pro správu aktiv učinily pružnější zacházení, existence nových pravidel pro správu aktiv stále omezuje podrozvahové financování.

  Zejména přísná kontrola nestandardních investic novými pravidly o Správa aktiv znamená, že produkty pro správu aktiv jsou propojeny. Rozsah nestandardních aktiv se bude nadále zmenšovat. Návrat podrozvahových aktiv bude vyvíjet silný rozvahový tlak na finanční instituce.

  „Kromě omezení rozsahu úvěrového kapitálu existuje také problém sladit ochotu malých a středních bank investovat do půjček a finanční potřeby konsensuálních zákazníků půjček. “ Letošní vedení se řídí inkluzivními výhodami, zemědělstvím, venkovskými oblastmi a místními pobočkami. Existuje více faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Například být malým a mikropodnikem jsou náklady a riziko dva klíčové faktory.

  Naše pobočka preferuje vysoce kvalitní malé a mikropodniky v průmyslovém řetězci, ale ve srovnání s retailovými půjčkami je podíl malých a mikropodniků je stále relativně nižší. "Novinářům to řekl vedoucí středočínské pobočky akciové banky. Osoba z pobočky Jiangxi jiné akciové banky řekla:"Ekonomická situace v regionu, kde se nachází, není příliš dobrá a poptávka po reinvesticích a financování soukromých podniků je omezená.

  “Pak bez ohledu na to, jak se politika změní, je zde struktura poptávky po financování a poptávka po podnikových půjčkách není dostatečně silný. Kvalitní podnikové půjčky a půjčky na platformě “. Zmínil také, že úvěry na platformu pobočky,Rozvojové půjčky zabírají více úvěrových zdrojů a jejich nárůst je vyhrazen hlavně pro retailové obchody. Proto není příliš mnoho úvěrových zdrojů pro soukromé podniky.

  „Je to ekvivalentní tvrzení, že předchozí strukturální diferenciace na straně nabídky je také relativně zřejmá. “ „Podle mého názoru stále jde o čas a cestu přenosu.

  Politická orientace centrální úrovně je orientována na malé a mikropodniky, infrastrukturu aMalé a střední banky a pobočky bank nejsou stejné. Úvěrový limit bude volnější, ale o kolik bude volnější, o kolik efektivních investic lze po uvolnění investovat a zda je možné je po náhlém uvolnění včas převést, to vyžaduje další pozorování. "Výkonným ředitelem komerční banky kótované na burze to novinářům řekl. Očekává se, že v červenci dojde ke zvýšení úvěrů o zhruba 1,2 bilionu juanů.

  Přestože se v červenci objevila řada politických signálů na podporu růstu úvěrů,"Mnoho analytiků se však domnívá, že s přihlédnutím k načasování zavedení politiky a časovému zpoždění jejího provádění může být dopad odpovídající politiky na srpnové úvěrové a sociální finanční údaje výraznější. Od samotného července se očekává, že účinek přenosu politiky bude relativně omezený. „Kvóta se uvolňuje, ale prostředky uvolněné cíleným snižováním RRR musí být investovány do malých a mikropodniků.

 Banky budou mít čas na zvýšení nabídky úvěrů v sektoru infrastruktury po Stálém národním výboru a srpen bude efektivnější. „Výše zmíněný vedoucí výzkumný pracovník zahraničních bank věří.

  Zpráva z výzkumu Guotai Junan věří, že orgán dohledu může navazovat na další opatření k vedení finančních institucí k podpoře reálné ekonomiky a ke zvýšení účinnosti a efektivity přenosu měnové politiky. Hlavní bankovnictví Tianfeng Securities Očekával analytik Liao Zhiming,Podle zákona o alokaci úvěrů v posledních třech letech, zásadních úprav politiky a pobídek centrální banky v MLF zahájených v červenci činily nové půjčky v červenci 1,2 bilionu juanů, což představuje meziroční nárůst o 46% a pokles o 35% oproti předchozímu měsíci.

  Rovněž věří, že pod vnitřním ekonomickým tlakem na pokles a dlouhodobým čínsko-americkým obchodním třením byla politika výrazně upravena, od omezeného úvěru k širokému úvěru, a očekává se, že nárůst půjček bude normou. Data ukazují, že červenec je pro uvolnění úvěru často malým měsícem, což ponechává prostor pro druhé dva měsíce třetího čtvrtletí, přičemž nárůst úvěrů v červenci loňského roku činil pouze 825,5 miliardy juanů. Nabídka úvěrů ve třetím čtvrtletí navíc obecně vykazovala sezónní rys zvyšování se měsíc po měsíci a červenec je často měsícem s nejméně novými půjčkami ve třetím čtvrtletí. „Především proto, že právě prošla značka pro pololetní hodnocení a finanční zprávu,Banky jsou zpravidla ve druhé polovině roku, kdy se v červenci provádějí úpravy a plánování.

  "Osoba z výzkumného oddělení v ústředí významné státní banky uvedla. Kromě toho analytici obecně z hlediska rozsahu sociálního financování očekávají, že v červenci bude sociální financování pokračovat v situaci, kdy" přírůstkové rozsah sociálního financování je menší než nové půjčky “od května a zůstane nízký Putování, účinek zpomalení komprese stínového bankovnictví se může od srpna dostavit až postupně. Politický komisař Lu, hlavní ekonom průmyslové banky, se domnívá, že na jedné straně jsou některé finanční instituce stranou před vydáním pravidel finančního řízení; na druhé straně centrální banka vydala oznámení o implementaci nových aktiv nařízení o řízení ze dne 20.

  července, která stanoví, že finanční instituce mohou vydávat emise během přechodného období.

Staré produkty investují do nových aktiv, ale celkový rozsah starých produktů by měl být kontrolován v rámci celkového rozsahu stávajících produktů před vydáním „Hlavní stanoviska ". „Nestandardní financování proto stále čelí určité míře kontrakčního tlaku a míra nového sociálního financování v červenci může být nižší než u nových půjček. “ Odpovědný redaktor: Du Yan SF007 Klíčová slova článku: ICBC Credit Distribution Branch Horká doporučení Odložte nejnovější finanční informace a videa na veřejný účet Sina Finance 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód k následování (sinafinance).