Informace

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů

souhrn

Původní název: Kde je v rámci aktivního financování zaměření přírůstkové úvěrové investice? Státní velké firmy musí udávat tón investic do infrastruktury: Ma Chuanmao směrový RRR, pokyny pro okna poskytované bankám ohledně dalších půjček a úvěrových dluhových investic MLF, korekční faktor spojený s obecným úvěrem MPA ...... potvrzeny postupně, úvěrové údaje a investice ve druhé polovině roku přilákaly velkou pozornost.Otrokářský kupón

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-0

 Původní název: Kde je v rámci aktivního financování zaměření přírůstkové úvěrové investice? Státní velké firmy musí udávat tón investic do infrastruktury: Ma Chuanmao směrový RRR, pokyny pro okna poskytované bankám ohledně dalších půjček a úvěrových dluhových investic MLF, korekční faktor spojený s obecným úvěrem MPA . .

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-1

 .

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-2

 . . .

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-3

  potvrzeny postupně, úvěrové údaje a investice ve druhé polovině roku přilákaly velkou pozornost. Soudě podle rozhovorů s reportéry z cenných papírů v Číně se účinek proaktivní fiskální politiky začal projevovat již v červenci. Některé významné banky a politické banky zrychlí poskytování infrastruktury a půjček na finanční platformy ve druhé polovině roku , zejména ve třetím čtvrtletí. Ačkoli některé malé a střední banky zmírnily problém omezených úvěrových linek, v prostředí nových předpisů pro správu aktivNedostatečný kapitál bude stále omezovat investice na straně aktiv.

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-4

  Ve druhé polovině roku se úvěrové investice budou i nadále zaměřovat na retailové a malé a mikroúvěry a budeme i nadále investovat do vysoce kvalitních firemních zákazníků a zákazníků platformy. Pokud jde o červencový nárůst půjček, analytici se obecně domnívají, že dopad úprav politiky může mít určité časové zpoždění a údaje o úvěrech a sociální finanční údaje se stále postupně projevují. Podle statistik všech stran budou nové půjčky v červenci činit přibližně 1,2 bilionu juanů, což představuje meziroční nárůst o 46% a pokles o 35% oproti předchozímu čtvrtletí. Nárůst sociálního financování bude i nadále nižší než nové půjčky.

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-5

  Očekává se, že se investice do infrastruktury odrazí. Reportér čínských makléřů se dozvěděl, že korporátní oddělení ICBC nedávno vydalo dokument pro každou pobočku, ve kterém výslovně požaduje, aby „podpořila celou banku, aby využila současné vládní podpory investicPříznivým obdobím pro investice do sektoru infrastruktury je zejména zvýšení rezerv zdrojů v klíčových oblastech, vysoce kvalitních podnicích a velkých projektech, zejména v oblastech infrastruktury, chudinských čtvrtí atd. , A poukázat na to, že „v v zásadě efektivní rezerva podnikových půjček nesmí být menší než dvě čtvrtletní kvóta pro uvolnění a je připravena ji kdykoli uvolnit, zejména u velkých probíhajících stavebních projektů s cílem urychlit uvolnění “.

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-6

  Pozadí úpravy úvěrových investic spočívá v požadavku „proaktivní fiskální politika musí být proaktivnější“ a „musí být zaručeny přiměřené finanční potřeby městských investičních platforem“ na výkonném zasedání Státní rady 23.

ICBC udává tón pro investice do infrastruktury v rámci proaktivního financování: zvyšování rezervy chudinských čtvrtí a dalších projektů-7

  července. „Z pohledu plnění potřeb financování se to na jedné straně projeví ve zrychlené emisi dluhopisů místní správy ve druhé polovině roku. Představuje pouze méně než 20% roční kvóty; na druhé straně banky ve druhé polovině roku zvýší nabídku úvěrů na infrastrukturu, zejména velké banky a politické banky se zjevnými transmisními efekty a vysokou kapitálovou přiměřeností. "Senior researcher v zahraniční bance věří.

  Před tím výrazně poklesla míra růstu investic do infrastruktury v první polovině roku. Hlavní ekonom Morgan Stanley Xing Zhiqiang řekl na mediální konferenci před několika dny,"Souvisí to s řízením podrozvahových nestandardů a posílením dohledu nad finančními platformami místní správy v letošním roce. Osoba z jihočínské pobočky velké státní banky novinářům řekla, že kvůli této politice byly úvěry na platformu pobočky v první polovině roku v zásadě zastaveny a mohly být přijaty a vyhrazeny, ale bez souhlasu nárůst půjček na platformě byl výrazně snížen.

 „Úvěry na platformy a půjčky na nemovitosti se moc nedělaly a poptávka soukromých podniků není vysoká. V tomto srovnání je nárůstem v první polovině roku stále spotřeba, hypotéky a některé malé a mikropodniky.

 “ také uvedl, že poté, co byla na konci července upravena politická orientace, prošly některé půjčky vyhrazené platformy běžným schvalovacím procesem a konkrétní projekty pokrývají hlavní oblasti výstavby infrastruktury, jako je vodní energie a doprava.

 Xing Zhiqiang rovněž předpovídá, že růst investic do infrastruktury ve druhé polovině roku se projeví hlavně ve dvou aspektech: Jedním z nich je poptávka po investicích do infrastruktury způsobená nevyváženým regionálním rozvojem a druhým budování infrastruktury v oblasti ochrany životního prostředí ve třech hlavních bitvách, včetně znečištění vody, úpravy vody a znečištění ovzduší. Znečištění atd. Výše uvedené dokumenty podnikového oddělení ICBC na to poukázalySoučasně s městskou výstavbou a dalšími základními odvětvími je nutné i nadále posilovat expanzi nových trhů, včetně rozvoje průmyslu štěstí, vyspělé výroby a internetu věcí.

  Skutečný dopad přistání se teprve uvidí. Ve srovnání s přísným prováděním politických pokynů ze strany velkých bank bude možná nutné u většiny malých a středních bank zvážit při zajišťování úvěru ve druhé polovině roku více faktorů.

  Osoba z kapitálového oddělení velké akciové banky řekla novinářům:Je možné, že malé a střední banky budou muset ještě před sjednáním úvěrového umístění v daném rozsahu určit odpovědi na tři otázky. „Jedním z nich je, zda existuje schopnost investovat pod tlakem kapitálu vyvolaným podrozvahovým výnosem; druhým je, zda existuje ochota investovat v současném úvěrovém prostředí; třetí je, zda existuje potřeba financování konsensuální půjčky. zákazníci. “ „Kapitál je opravdu složitější záležitost,V mém případě není základní kapitál o moc vyšší než červená čára.

  S výjimkou požadavku na poskytnutí nezbývá na úvěry mnoho.

  Lze použít pouze retailové půjčky šetřící kapitál.

  Malé a mikro půjčky jsou způsobeny rizikovými faktory.

  , Pouze pokud poměr dosáhne standardu. „Osoba odpovědná za finanční oddělení městské komerční banky ve střední Číně uvedla.

  Nedávná výzkumná zpráva společnosti Southwest Securities rovněž poukázala na to, žeV prostředí nových předpisů pro správu aktiv bude nedostatečný kapitál finančních institucí bránit schopnosti investovat finanční prostředky. „Přestože nová pravidla a předpisy pro správu aktiv učinily pružnější zacházení, existence nových pravidel pro správu aktiv stále omezuje podrozvahové financování.

  Zejména přísná kontrola nestandardních investic novými pravidly o Správa aktiv znamená, že produkty pro správu aktiv jsou propojeny.

  Rozsah nestandardních aktiv se bude nadále zmenšovat. Návrat podrozvahových aktiv bude vyvíjet silný rozvahový tlak na finanční instituce. „Kromě omezení rozsahu úvěrového kapitálu existuje také problém sladit ochotu malých a středních bank investovat do půjček a finanční potřeby konsensuálních zákazníků půjček.

 “ Letošní vedení se řídí inkluzivními výhodami, zemědělstvím, venkovskými oblastmi a místními pobočkami. Existuje více faktorů, které je třeba vzít v úvahu.

  Například být malým a mikropodnikem jsou náklady a riziko dva klíčové faktory. Naše pobočka preferuje vysoce kvalitní malé a mikropodniky v průmyslovém řetězci, ale ve srovnání s retailovými půjčkami je podíl malých a mikropodniků je stále relativně nižší. "Novinářům to řekl vedoucí středočínské pobočky akciové banky.

  Osoba z pobočky Jiangxi jiné akciové banky řekla:"Ekonomická situace v regionu, kde se nachází, není příliš dobrá a poptávka po reinvesticích a financování soukromých podniků je omezená. “Pak bez ohledu na to, jak se politika změní, je zde struktura poptávky po financování a poptávka po podnikových půjčkách není dostatečně silný.

  Kvalitní podnikové půjčky a půjčky na platformě “. Zmínil také, že úvěry na platformu pobočky,Rozvojové půjčky zabírají více úvěrových zdrojů a jejich nárůst je vyhrazen hlavně pro retailové obchody. Proto není příliš mnoho úvěrových zdrojů pro soukromé podniky. „Je to ekvivalentní tvrzení, že předchozí strukturální diferenciace na straně nabídky je také relativně zřejmá.

 “ „Podle mého názoru stále jde o čas a cestu přenosu. Politická orientace centrální úrovně je orientována na malé a mikropodniky, infrastrukturu aMalé a střední banky a pobočky bank nejsou stejné. Úvěrový limit bude volnější, ale o kolik bude volnější, o kolik efektivních investic lze po uvolnění investovat a zda je možné je po náhlém uvolnění včas převést, to vyžaduje další pozorování.

  "Výkonným ředitelem komerční banky kótované na burze to novinářům řekl. Očekává se, že v červenci dojde ke zvýšení úvěrů o zhruba 1,2 bilionu juanů. Přestože se v červenci objevila řada politických signálů na podporu růstu úvěrů,"Mnoho analytiků se však domnívá, že s přihlédnutím k načasování zavedení politiky a časovému zpoždění jejího provádění může být dopad odpovídající politiky na srpnové úvěrové a sociální finanční údaje výraznější. Od samotného července se očekává, že účinek přenosu politiky bude relativně omezený.

  „Kvóta se uvolňuje, ale prostředky uvolněné cíleným snižováním RRR musí být investovány do malých a mikropodniků. Banky budou mít čas na zvýšení nabídky úvěrů v sektoru infrastruktury po Stálém národním výboru a srpen bude efektivnější. „Výše zmíněný vedoucí výzkumný pracovník zahraničních bank věří.

  Zpráva z výzkumu Guotai Junan věří, že orgán dohledu může navazovat na další opatření k vedení finančních institucí k podpoře reálné ekonomiky a ke zvýšení účinnosti a efektivity přenosu měnové politiky. Hlavní bankovnictví Tianfeng Securities Očekával analytik Liao Zhiming,Podle zákona o alokaci úvěrů v posledních třech letech, zásadních úprav politiky a pobídek centrální banky v MLF zahájených v červenci činily nové půjčky v červenci 1,2 bilionu juanů, což představuje meziroční nárůst o 46% a pokles o 35% oproti předchozímu měsíci. Rovněž věří, že pod vnitřním ekonomickým tlakem na pokles a dlouhodobým čínsko-americkým obchodním třením byla politika výrazně upravena, od omezeného úvěru k širokému úvěru, a očekává se, že nárůst půjček bude normou.

 Data ukazují, že červenec je pro uvolnění úvěru často malým měsícem, což ponechává prostor pro druhé dva měsíce třetího čtvrtletí, přičemž nárůst úvěrů v červenci loňského roku činil pouze 825,5 miliardy juanů.

  Nabídka úvěrů ve třetím čtvrtletí navíc obecně vykazovala sezónní rys zvyšování se měsíc po měsíci a červenec je často měsícem s nejméně novými půjčkami ve třetím čtvrtletí.

  „Především proto, že právě prošla značka pro pololetní hodnocení a finanční zprávu,Banky jsou zpravidla ve druhé polovině roku, kdy se v červenci provádějí úpravy a plánování.

  "Osoba z výzkumného oddělení v ústředí významné státní banky uvedla. Kromě toho analytici obecně z hlediska rozsahu sociálního financování očekávají, že v červenci bude sociální financování pokračovat v situaci, kdy" přírůstkové rozsah sociálního financování je menší než nové půjčky “od května a zůstane nízký Putování, účinek zpomalení komprese stínového bankovnictví se může od srpna dostavit až postupně.

 Politický komisař Lu, hlavní ekonom průmyslové banky, se domnívá, že na jedné straně jsou některé finanční instituce stranou před vydáním pravidel finančního řízení; na druhé straně centrální banka vydala oznámení o implementaci nových aktiv nařízení o řízení ze dne 20. července, která stanoví, že finanční instituce mohou vydávat emise během přechodného období. Staré produkty investují do nových aktiv, ale celkový rozsah starých produktů by měl být kontrolován v rámci celkového rozsahu stávajících produktů před vydáním „Hlavní stanoviska ".

 „Nestandardní financování proto stále čelí určité míře kontrakčního tlaku a míra nového sociálního financování v červenci může být nižší než u nových půjček. “ Odpovědný redaktor: Yang Qun. Klíčová slova článku: Úvěry a úvěrové investice. Populární doporučení pro investice do infrastruktury.

Odložte nejnovější finanční informace a videa na veřejný účet Sina Finance 24 hodin denně. Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód do následovat (sinafinance).