Dějiny

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů

souhrn

Pokud bude transakce úspěšně uzavřena, akcie společnosti Hongbo, společnost kótovaná na burze, obdrží investiční příjem ve výši více než 60 milionů juanů. Reportér z našich novin & nbsp; Lu & nbsp; Před několika dny bylo 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank kótováno a převedeno na pekingskou akciovou burzu. Převodník akcií Hongbo Co., Ltd. je jedním z akcionářů podílejících se na založení banky. Jako průměrný podíl akcií společnosti Hongbo

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-0

 Pokud je transakce úspěšně dokončena v hot-column samostatně vybraném středisku nabídky datového centra akcií, simulovaném obchodním klientském terminálu, akcie společnosti Hongbo uvedené na seznamu obdrží investiční příjem více než 60 milionů juanů. Náš reportér Lv Dong byl nedávno kótován a převeden na pekingskou akciovou burzu 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-1

  Převodník akcií Hongbo Co.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-2

 , Ltd.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-3

  je jedním z akcionářů podílejících se na založení banky.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-4

 Jelikož průměrné počáteční investiční náklady na podíly společnosti Hongbo jsou pouze 1,43 juanů na akcii, bude-li převod úspěšně dokončen, obdrží investiční příjem více než 60 milionů juanů.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-5

  Nejnovější informace o burze cenných papírů v Pekingu ukazují, že před několika dny bylo kótováno k převodu 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank a převodcem byly akcie společnosti Hongbo z kótované společnosti. Převedené akcie představovaly 0% celkového základního kapitálu Chengdu Rural Commercial Bank. 3%. Převodová nabídka uvedená převodcem je 103,8 milionů juanů, což odpovídá 3,46 juanům na akcii.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-6

  Chengdu Rural Commercial Bank byla schválena ke zřízení v prosinci 2009 a společnost Hongbo Shares, převodce tohoto kapitálu, je jedním z akcionářů iniciovaných a založených bankou. Reportér „Securities Daily“ zjistil, že když akcie Hongbo držely nejvíce akcií, držely 57,85 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank. Poté, co v roce 2015 snížila svůj podíl téměř o polovinu, v současné době drží 30 milionů akcií banky a tato část zbývajících akcií Chengdu Rural Commercial Bank je součástí převodu.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-7

  Stojí za zmínku, že nejnovější kótovaná jednotková cena kapitálového převodu akcií společnosti Hongbo je 3,46 juanů za akcii, i když se před několika měsíci snížila z původní kótovací ceny 3,84 juanů za akcii. Vzhledem k nízkým nákladům na držení akcií však bude i nadále plodné, pokud bude převod úspěšně dokončen. Rozumí se, že průměrné počáteční investiční náklady na akcie Chengdu Rural Commercial Bank držené akciemi Hongbo jsou pouze 14 271 juanů / akcii.

Akcie společnosti Hongbo mají v úmyslu převést 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank, u nichž se očekává, že budou mít prospěch 60 milionů-8

  Pokud se transakce obchoduje za 3,46 juanů / akcii, její 30 milionů akcií Chengdu Rural Commercial Bank přinese více než 60 milionů juanů.

  Investiční příjem. Období pro zveřejnění seznamu pro převod vlastního kapitálu Chengdu Rural Commercial Bank je 20 pracovních dnů. To znamená, že od 3. srpna do 20.

  srpna 2018, pokud po uplynutí lhůty pro zveřejnění informací nebudou žádáni žádní investoři, nebude seznam změněn a podání bude odloženo v cyklu 5 pracovních dnů až do vyžádání záměry Nabyvatel. V červenci loňského roku byla oficiálně vydána revidovaná „Prováděcí opatření Čínské bankovní regulační komise pro záležitosti správních licencí pro čínské komerční banky“ (dále jen „Prováděcí opatření“).

 „Prováděcí opatření“ stanovují přísnější a jasnější předpisy týkající se kvalifikace stát se novým akcionářem komerční banky.

  Reportér „Securities Daily“ si všiml, že převodce také jasně uvedl v informacích o převodu kapitálu Chengdu Rural Commercial Bank, že zamýšlený nabyvatel musí splňovat kvalifikační požadavky na akcionáře komerčních bank v „prováděcích opatřeních“ (revidováno v červenci 2017) Požadavky. Kromě toho Chengdu Rural Commercial Bank ve svých stanovách stanoví: „U převodu akcií jedné domácnosti více než 0,1% z celkových akcií banky předá převádějící akcionář žádost o převod představenstvu banky a pravdivě uveďte materiály uvedené v předchozím odstavci. Do 30 dnů po aplikaci a souvisejících materiálech bude učiněno rozhodnutí o schválení nebo neschválení použitého převodu akcií. „Výroční zpráva Chengdu Rural Commercial Bank za rok 2017 ukazuje, že banka v loňském roce dosáhla čistého zisku 4,553 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 176 milionů juanů, což představuje nárůst o 4,03%.

Na konci roku 2017 její -výkonový poměr půjček byl 1,22%, což je mnohem méně než v celé zemi a S'-čchuanu. Průměrná nevýkonná úroveň v provincii. Zodpovědný redaktor: Yang Qun Klíčová slova článku: Hongbo Shares Rural Commercial Bank Chengdu Horká doporučení Odložte Sinu Financujte veřejný účet, abyste mohli 24 hodin denně vysílat nejnovější finanční informace a videa,Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).