Soutěž

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů

souhrn

12. června uspořádal Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu 73. schůzi ředitelů, jejímž předsedou byl Zeng Wei, tajemník skupiny pro vedení strany a zástupce ředitele stálého výboru zemského lidového kongresu. Na zasedání byla vyslechnuta zpráva generálního úřadu o otázkách, které mají být předloženy na 35. zasedání Stálého výboru 12. zemského lidového kongresu, zpráva o pracovním plánu Fóra stálých výborů zemského a městského lidového kongresu na rok 2017,O provinčním lidovém kongresu

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů-0

  12.

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů-1

   června uspořádal Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu 73. schůzi ředitelů, jejímž předsedou byl Zeng Wei, tajemník skupiny pro vedení strany a zástupce ředitele stálého výboru zemského lidového kongresu.

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů-2

   Na zasedání byla vyslechnuta zpráva generálního úřadu o otázkách, které mají být předloženy na 35. zasedání Stálého výboru 12. zemského lidového kongresu, zpráva o pracovním plánu Fóra stálých výborů zemského a městského lidového kongresu na rok 2017,Zpráva o provádění klíčových výzkumných projektů „Tři zálohy“ provinčním lidovým kongresem; vyslechla zprávu stálého výboru provinčního lidového kongresu o provádění „zákona o kvalitě výrobků Čínské lidové republiky“ o zprávě Stálý výbor Národního lidového kongresu k pracovnímu plánu inspekce prosazování zákona o prevenci a omezování znečištění životního prostředí tuhými odpady, který byl pověřen Stálým výborem Národního lidového kongresu.

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů-3

  Setkání ředitelů rozhodlo o tom, že se sympozium ředitelů kongresů venovaných provinciálním a komunálním lidem v roce 2017 uskuteční v Shenyangu 21. června s jednodenním trváním. Hlavními úkoly setkání jsou: důkladné prostudování a realizace důležitých projevů generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, zejména ducha důležitých projevů během jednání delegace Liaoning na pátém zasedání dvanáctého národního lidového kongresu, a dobrá práce ve všeobecných volbách Národního lidového kongresu.

Stálý výbor 12. zemského lidového kongresu uspořádal 73. zasedání ředitelů-4

Hluboce se poučte z případu Liaoningovy agitace a úplatkářství, plně prosazujte demokracii, důsledně dodržujte zákony a předpisy a zajistěte, aby byla volba Národního lidového kongresu čistá. .