Dějiny

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze

souhrn

Zvýšení podílu už o tom nehovoří, ale ve skutečnosti existují zaměstnanci, kteří si pro účast vybrali skutečné peníze. Večer 12. června zveřejnila společnost Fenda Technology (002681.SZ) oznámení, že v době účinnosti navrhovaného zvýšení podílu nakoupilo celkem 211 zaměstnanců 1 598 885 akcií s průměrnou transakční cenou 13,05 juanů za akcii a celková částka transakce 20 864,2

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-0

  Zvýšení podílu 21. století Business Herald's už o tom nehovoří, ale opravdu někteří zaměstnanci si na jeho účast vybrali skutečné peníze. Večer 12. června zveřejnila společnost Fenda Technology (002681.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-1

  SZ) oznámení, že v době účinnosti navrhovaného zvýšení podílu nakoupilo celkem 211 zaměstnanců 1 598 885 akcií s průměrnou transakční cenou 13,05 juanů za akcii a celková částka transakce 20 864. 215 juanů.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-2

   Ke konci obchodování 12. června se cena akcií společnosti Fenda Technology uzavřela na hodnotě 12,41 juanů, což bylo méně než průměrná cena zaměstnaneckých podílů. Na základě tohoto výpočtu má těchto 211 zaměstnanců v současné době celkovou ztrátu téměř 5%.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-3

   Fenda Technology však rovněž uvedla, že předseda společnosti Xiao Fen vlastní 555 221 740 akcií společnosti, což představuje 44,54% celkového základního kapitálu společnosti.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-4

   V rámci posílení hotovostních dividend orgánem dohleduXiao Fen své roční hotovostní dividendy od společnosti byly mnohem vyšší než výše uvedená čistá částka a má schopnost kompenzovat v hotovosti. Společnost Fenda Technology také vyžaduje, aby si zaměstnanci zakoupili v rámci doby platnosti a byli zaměstnanci společnosti během doby držení déle než 12 měsíců, aby se dostali k závěru. Shodou okolností Anjubao (300155.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-5

  SZ) také vydal oznámení,Statistiky ukazují, že od 5. června do 7. června celkem 21 zaměstnanců (včetně dceřiných společností) zvýšilo svůj podíl na akciích Anjubao, čímž zvýšilo svůj podíl celkem 265 600 akcií, s průměrným zvýšením ceny o 9,03 juanů za akcii a celkovou částkou zvýšeného podílu činilo přibližně 239,88 milionů juanů. Z výše zmíněných 21 lidí má Anjubao 19 zaměstnanců s průměrným ročním platem 190 000 juanů; 2 zaměstnanci v dceřiné společnosti s průměrným ročním platem 74 400 juanů.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-6

   Zároveň,Společnost Anjubao také omezila požadavek držet více než 12 po sobě jdoucích měsíců a během doby držení musela být zaměstnancem společnosti, aby mohla využívat příslib zachování kapitálu. Závěrečná cena Anjubao 12.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-7

   června byla 8,72 juanů / akcii, ve srovnání s výše uvedenou průměrnou kupní cenou 9,03 juanů / akcii „celkově“ zaměstnanci ztratili 3,43%. O Anjubao lze říci, že je lídrem v tomto kole zvyšování podílů. Po oznámení spodního plánu zvýšení byl denní limit 3 po sobě jdoucí dny. A * ST Deli (002571.

Zaměstnanci společnosti Fenda Technology a Anjubao odpověděli na výzvu k účasti na zvýšení podílu a již přišli o peníze-8

  SZ), který také prohlásil, že je dnem tašky, vytáhl dodavatele a prodejce nahoru a nezabránil pokračujícímu klesajícímu trendu. Od svého volání po dně 9. června již měl dvě po sobě jdoucí nižší limity.

   V červnu 13. dne stále klesla o 4,72%. Od počátku obchodování 13. června společnost Fenda Technology vykázala 12,5 juanů na akcii, když reportér 21.

století Business Herald stiskl papír. Zvýšení o 0,73%; Anjubao vykázal 8,67 juanů na akcii, což je pokles o 0,57%. .