Zdraví

Expanze sociálního pojištění v Kašgaru od ledna do května probíhá hladce

souhrn

Od začátku letošního roku vyvinul systém lidských zdrojů a sociálního zabezpečení v Kašgaru veškeré úsilí k posílení rozšiřování sociálního pojištění pokračováním v provádění plánu všeobecné účasti a „stejného plánu pojištění úrazu“ při práci. Počet osob účastnících se základního důchodového pojištění pro městské zaměstnance, kapitálového pojištění pro vládní instituce, základní městské zdravotní péče, pracovních úrazů, nezaměstnanosti a mateřského pojištění dosud dosáhl 98 766 (počet zaměstnanců),

Expanze sociálního pojištění v Kašgaru od ledna do května probíhá hladce

Expanze sociálního pojištění v Kašgaru od ledna do května probíhá hladce-0

Od začátku letošního roku vyvinul systém lidských zdrojů a sociálního zabezpečení v Kašgaru veškeré úsilí k posílení rozšiřování sociálního pojištění pokračováním v provádění plánu všeobecné účasti a „stejného plánu pojištění úrazu“ při práci. Počet osob účastnících se základního důchodového pojištění pro městské zaměstnance, kapitálového pojištění pro vládní instituce, základní městské zdravotní péče, pracovních úrazů, nezaměstnanosti a mateřského pojištění dosud dosáhl 98 766 (počet zaměstnanců),135087, 669 859, 2245,39, 172 068, respektive 201270, dokončení 93%, 102%, 99%, 97%, 97% a 98% ročních plánovaných úkolů. Počet obyvatel měst a venkova účastnících se kapitálového pojištění dosáhl 1,51 milionu s mírou účasti 99%. .