Fakta

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti

souhrn

Hualong.com.cn v 10:49 dne 13. června. Za účelem dalšího posílení publicity a vzdělávání v oblasti bezpečnosti výroby a účinného zvýšení povědomí o bezpečnosti u široké veřejnosti zahájil úřad veřejné bezpečnosti v okrese Chengkou a související jednotky nedávno výrobu bezpečnostní reklamní činnost na náměstí Rudé armády. Tato akce měla podobu zřízení informačního pultu, výroby propagačních sloganů a distribuce propagačních materiálů atd.Prostřednictvím řešení na místě

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-0

  Hualong. com. cn v 10:49 dne 13.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-1

   června.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-2

   Za účelem dalšího posílení publicity a vzdělávání v oblasti bezpečnosti výroby a účinného zvýšení povědomí o bezpečnosti u široké veřejnosti zahájil úřad veřejné bezpečnosti v okrese Chengkou a související jednotky nedávno výrobu bezpečnostní reklamní činnost na náměstí Rudé armády.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-3

   Tato akce měla podobu zřízení informačního pultu, výroby propagačních sloganů a distribuce propagačních materiálů atd. Odpovídání na otázky týkající se veřejné konzultace na místě, se zaměřením na propagaci znalostí o bezpečnosti provozu, požární bezpečnosti atd.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-4

  , Účinně posílilo povědomí veřejnosti o bezpečnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, silniční dopravy, požární bezpečnosti atd. A informovalo veřejnost, aby dodržovala zákona a aktivně se podílet na komplexním řízení sociální a veřejné bezpečnosti, aby se minimalizoval výskyt různých bezpečnostních výrobních nehod.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou zahajuje reklamní aktivity zaměřené na produkci bezpečnosti-5

.