Zápas

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti

souhrn

China Youth Online Peking 12. června (China Youth Daily · reportér China Youth Online Ye Yuting) Přijímací zkouška na vysokou školu právě skončila a kandidáti a rodiče se chystají vstoupit do dalšího důležitého dobrovolnictví na odkazu. Která profesionální zaměstnání jsou slibná a mají vyšší měsíční příjem? „Zpráva o zaměstnanosti studentů z Čínské univerzity za rok 2017“ (dále jen „zpráva“), kterou dnes vydal Max Research Institute, ukazuje, že2016 vysokoškolák

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-0

  China Youth Online Peking 12. června (China Youth Daily · reportér China Youth Online Ye Yuting) Přijímací zkouška na vysokou školu právě skončila a kandidáti a rodiče se chystají vstoupit do dalšího důležitého dobrovolnictví na odkazu. Která profesionální zaměstnání jsou slibná a mají vyšší měsíční příjem? „Zpráva o zaměstnanosti studentů z Čínské univerzity za rok 2017“ (dále jen „zpráva“), kterou dnes vydal Max Research Institute, ukazuje, žeTři největší obory s mírou zaměstnanosti vysokoškolských studentů 2016 o půl roku později jsou softwarové inženýrství (96,5%), strojírenský management (95,9%) a prostředí budov a zařízení (95,8%).

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-1

   „Zpráva“ poukázala na to, že disciplínou s nejvyšší mírou zaměstnanosti po šesti měsících vysokoškolského studia v roce 2016 je management (93,6%), následovaný strojírenstvím (93,5%); nejnižší je zákon (84,9%). Profesionální kategorií s nejvyšší mírou zaměstnanosti je ošetřovatelství (95. 4%), nejnižší je historie a právo (oba 86,1%).

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-2

   Stojí za zmínku, že spokojenost absolventů vysokých škol v roce 2016 je 65%. Mezi nimi je spokojenost v zaměstnání 2016 absolventů vysokoškolských vysokých škol 66%; spokojenost v zaměstnání 2016 absolventů vyšších odborných škol je 63% a spokojenost v zaměstnání posledních pěti absolventů vysokých škol nadále roste.

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-3

  Hlavními důvody nespokojenosti absolventů se současnou situací v zaměstnání jsou „nízký příjem“ (67% pro vysokoškoláky a 64% pro vyšší odborné školy) a „nedostatečný prostor pro rozvoj“ (56% jak pro vysokoškoláky, tak pro vyšší odborné školy). Jaká je tedy profese s nejvyšší pracovní spokojeností mezi studenty vysokých škol? „Zpráva“ ukazuje, že mezi vysokoškolskými obory v roce 2016 má vzdělání (70%) nejvyšší pracovní spokojenost mezi absolventy půl roku po ukončení studia.

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-4

  Nejnižší spokojenost s prací je historie (63%). Pokud jde o průmysl, průmyslovým odvětvím s nejvyšší spokojeností s prací u vysokoškoláků v roce 2016 je o šest měsíců později „softwarový vydavatelský průmysl“, „vysokoškolské vysoké školy a univerzity“, „strany a vládní vedoucí instituce na všech úrovních a lidové kongresy a CPPCC“ (oba 79%), s nejnižším průmyslovým odvětvím je „výroba ostatních kovových výrobků“ (48%).

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-5

   Co se nejvíce týká studentů a rodičů “„Měsíční příjem“, „Zpráva“ ukazuje, že měsíční příjem absolventů vysokých škol v roce 2016 je 3988 juanů. Mezi nimi je měsíční příjem absolventů vysokých škol v roce 2016 4376 juanů a měsíční příjem absolventů vyšších odborných škol v roce 2016 je 3599 juanů. , Jsou vyšší než měsíční disponibilní příjem obyvatel měst v roce 2016 (2801 juanů). Z vysokoškolských oborů v roce 2016 je nejvyšší měsíční příjem absolventů půl roku po ukončení studia strojírenství (4676 juanů).

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-6

  Nejnižší je medicína (3766 juanů) a průmyslovým odvětvím s nejvyšším měsíčním příjmem po šesti měsících roku 2016 je vysokoškolský student „mediálního, informačního a komunikačního průmyslu“ (5 174 juanů), následovaný „dopravou“ (5036 juanů). Uvádí se, že od prvního zveřejnění „zprávy“ v roce 2009 šlo o devátou výroční zprávu v roce 2017.

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-7

   Vnitrostátní vzorek pro následné hodnocení šest měsíců po absolvování třídy 2016 studentů vysokých škol je 28.

Softwarové inženýrství a řízení inženýrství vedou nejvyšší vysokoškolské míry zaměstnanosti-8

90 000, pokrývající 1313 oborů, z toho 669 vysokoškolských oborů a 644 oborů vyššího odborného vzdělávání; pokrývající 31 provincií, obcí a autonomních regionů po celé zemi; pokrývající 635 povolání a 327 průmyslových odvětví, kterým se mohou absolventi vysokých škol věnovat. (Upraveno ministerstvem školství a vědy).