Sdružení

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen

souhrn

Zdroj: Beijing Commercial Daily, China Huarong Asset Management Co., Ltd. (dále jen „China Huarong“), která má největší majetek ze čtyř hlavních společností spravujících finanční aktiva, byla v poslední době turbulentní. Společnost China Huarong nedávno vydala varování o zisku s tím, že kvůli faktorům, jako je podstatné zvýšení objemu rezerv, předpovídala China Huarong pokles čistého zisku v první polovině roku.Navíc China Huarong’s

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-0

 Zdroj: Beijing Commercial Daily, China Huarong Asset Management Co.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-1

 , Ltd.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-2

  (dále jen „China Huarong“), která má největší majetek ze čtyř hlavních společností spravujících finanční aktiva, byla v poslední době turbulentní. Společnost China Huarong nedávno vydala varování o zisku s tím, že kvůli faktorům, jako je podstatné zvýšení objemu rezerv, předpovídala China Huarong pokles čistého zisku v první polovině roku. China Huarong navíc prodloužila datum během procesu čekání na A-share. Podle názoru analytiků bude mít vyšetřování předsedy a pokles výkonu větší dopad na jeho návrat k akciím A.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-3

  Bude trvat dlouho, než společnost dokončí personální úpravy a problémy, které zbyly po předchůdci.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-4

  Očekává se, že návrat k akciím A bude zpožděn. Varování o poklesu čistého zisku Nedávno vydala Čína Huarong varování o zisku. China Huarong v oznámení uvedla, že očekává, že čistý zisk skupiny připadající akcionářům kótovaných společností za šest měsíců končících 30. června 2018 bude výrazně nižší než ve stejném období roku 2017.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-5

  Pokud jde o hlavní důvod poklesu výkonnosti, představenstvo Číny Huarong věří, že je to hlavně kvůli vystavení úvěrovému riziku některých finančních aktiv držených skupinou během současného období a výše opravných položek a výběrů meziročně výrazně vzrostly;V běžném období výrazně vzrostlo externí financování skupiny, což vedlo k výraznému meziročnímu zvýšení úrokových nákladů; v běžném období došlo na kapitálovém trhu k výrazným výkyvům, což mělo za následek pokles ocenění některých finančních aktiv držených skupina. Předchůdcem společnosti China Huarong byla společnost China Huarong Asset Management Co.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-6

 , Ltd. založená v listopadu 1999. Restrukturalizaci dokončila v září 2012 a dne 30.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-7

  října 2015 byla uvedena na seznam hlavních představitelů hongkongské burzy cenných papírů. Veřejné informace ukazují, že China Huarong má v současné době 31 poboček, včetně společností Huarong Securities, Huarong Financial Leasing, Huarong Xiangjiang Bank, Huarong Trust, Huarong Futures, Huarong Rongde, Huarong Real Estate a Huarong International, Huarong Consumer Finance a mnoha dalších provozních dceřiných společností. obchodní obor zahrnuje poskytování správy výkonných aktiv,Správa aktiv, bankovnictví, cenné papíry, důvěra, finanční leasing, investice, futures, spotřebitelské finance a další multilicenční, multifunkční a komplexní balíček finančních služeb.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-8

  Na konci roku 2017 dosáhla celková aktiva společnosti China Huarong 1,87 bilionu juanů; čistá aktiva dosáhla 182,6 miliard juanů; v roce 2017 dosáhla čistého zisku 26,6 miliard juanů; průměrná návratnost vlastního kapitálu byla 18,1% a průměrná návratnost aktiv byl 1. 6%. Pokud jde o důvody poklesu výkonu China Huarong, analytik Jinle Function Liao Hekai věří, že „existují vnější i vnitřní důvody. S pokračujícím rozvojem snižování finanční páky je ekonomika v přechodném období s více rizikovými expozicemi.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-9

  Huarong je největší společností pro správu finančních aktiv na pevnině.

Vítr a déšť Huarong: šoky přizpůsobení personálu, pokles čistého zisku, návrat k plánu A odložen-10

  Jako společnost se supími fondy jsou v této fázi více vystaveny její projekty úvěrového rizika. “.

  Nárazová vlna přizpůsobení personálu V poslední době jsou personální změny společnosti China Huarong a jejích důležitých dceřiných společností znepokojeny také vnějším světem. Dne 17. dubna 2018 přijal Lai Xiaomin, bývalý předseda China Huarong, disciplinární přezkum a dohledové vyšetřování kvůli podezření ze závažného porušení disciplíny a zákona. Vyšetřování Lai Xiaomina není pro Čínu Huarong nic jiného než silné zemětřesení.

 Rozumí se, že za devět let od vstupu Lai Xiaomina do China Huarong, China Huarong skočila ze společnosti pro správu aktiv do plně licencované finanční holdingové skupiny. Čistá aktiva společnosti rychle vzrostla z 15,6 miliardy juanů na 182,6 miliardy juanů v roce 2017. Expanze a radikalismus se v posledních letech také staly dojmem Číny Huaronga pro vnější svět. „Přejít na Lai Xiaominhua“ se v poslední době stalo důležitým úkolem Číny Huaronga.

 29.

  června představenstvo společnosti China Huarong Company oznámilo, že zvolí Wang Zhanfeng předsedou, bude vykonávat pravomoci právního zástupce společnosti a zastávat funkci ředitele výboru pro strategický rozvoj představenstva a Li Xin jako člen výboru pro strategický rozvoj představenstva. Uvádí se, že za účelem řešení provozních problémů, kterým společnost čelí po návratu bývalého předsedy Laia Xiaomina, se sešli interní vyšší úředníci China Huarong, aby projednali snížení platů.

 Abychom zavedli snížení platů pro všechny zaměstnance, míra poklesu je přibližně 18%. Na úrovni dceřiných společností China Huarong došlo také ke změnám v personálu.

  Dne 2. srpna bylo oznámeno, že čínský výbor strany Huarong navrhl odstranit pozice předsedy a právnických osob společnosti Shen Yiming Huarong International Trust Co.

 , Ltd. (dále jen „Huarong Trust“) a změnit se na generálního ředitele - úroveň kádr. Odpovídá za práci související se zmírňováním rizik a likvidací svěřeneckých společností.

  Reportér z Pekingského obchodního deníku se zeptal na oficiálních stránkách Huarong Trust a zjistil, že ve sloupci projevu předsedy nebyla zveřejněna jeho fotka, ani jeho jméno a podpis.

  Reportér z Beijing Commercial Daily požádal příslušnou osobu odpovědnou za kancelář představenstva China Huarong, aby ověřila pravost zprávy. Zodpovědná osoba odpověděla, že „na všechny se vztahuje oznámení společnosti“.

  V době tisku China Huarong a Huarong Trust ještě neoznámily informace o změně zaměstnání Shen Yiming. Letošní výkon společnosti Huarong Trust je ve skutečnosti stěží optimistický.

  Data ukazují, že v první polovině roku 2018 dosáhla společnost Huarong Trust tržeb 461 milionů juanů, což představuje pokles o 48,7%, z toho příjmy z trustu činily 5. 3,3 miliardy juanů, což je pokles o 29,9%; čistý zisk byl 157 milionů juanů, což je pokles o 71,7%. Kromě toho společnost Huarong Securities, důležitá dceřiná společnost společnosti China Huarong, rovněž oznámila personální úpravy. Uvádí se, že společnost China Huarong vydala dokument o snížení úrovně společnosti Huarong Securities: „Doporučuje se, aby byl Zhu Xianzhong jmenován generálním kádrem společnosti Huarong Securities na úrovni manažera, který je odpovědný za řešení obchodních rizik a likvidaci cenných papírů Huarong Securities.

 Byl odvolán z funkcí předsedy, ředitele a právního zástupce představenstva společnosti Huarong Securities. Reportér z Pekingského obchodního deníku se 15. srpna zeptal na webových stránkách společnosti Huarong Securities a zjistil, že výkonná stránka společnosti zobrazuje „údržbu systému.

 “ Podle Li Honghana, výzkumného pracovníka z Institutu mezinárodních měnových studií na čínské univerzitě Renmin a speciální výzkumný pracovník Suning Institute of Finance, China Huarong Asset Management Co. , Ltd. spravuje nevýkonná aktiva. V procesu zařazení na seznam by měla bdělost kontroly rizik i nadále posilovat, spíše než uvolňovat.

  Zejména je opatrnější v otázkách dodržování předpisů, zejména za současného pozadí snižování zadlužení regulačních orgánů a kontroly finančních rizik na Národní konferenci o finanční práci je velmi nutné posílit kontrolu finančních rizik.

  Guo Tianyong, profesor na School of Finance na Central University of Finance and Economics, řekl:Čína Huarong se v posledních letech diverzifikovala a rychle expandovala.

  Za současného přísného regulačního prostředí některé podniky náležitě uzavřely smlouvy a opravily odchylky. Pro současného Huaronga je velmi důležité napravit slepou snahu o měřítko.

  Plán návratu do bodu A je odložen. Rok 2018 je ve skutečnosti pro IPO společnosti China Huarong zásadním rokem, ale pokud jde o současnou situaci,Plán A Huaronga Číny nemusí být hladký.

  Již 23. prosince 2016 společnost China Huarong oznámila, že Čínská regulační komise pro cenné papíry přijala materiály pro podávání žádostí o vydání akcií A. Rozumí se, že China Huarong hodlá po emisi vydat ne více než 6,895 miliardy akcií, ne více než 15% z celkového základního kapitálu; zisk před vydáním na akcii je 0,41 juanů a čistá aktiva na akcii před vydáním jsou 2,77 juanů. V březnu 2018Lai Xiaomin také stanovil cíle na výkonnostní konferenci.

  Řekl, že „návrat k seznamu A-share je stanoveným cílem společnosti Huarong v roce 2018.

 “ China Huarong však nyní prodloužila dobu platnosti emisního plánu pro akcie A. Podle oznámení vzhledem k tomu, že doba platnosti rozhodnutí o plánu vydávání akcií A vyprší 11.

  září 2018 a související práce s vydáváním akcií A stále probíhají,V zájmu zajištění efektivního a plynulého průběhu emise akcií A má společnost v úmyslu znovu prodloužit dobu platnosti usnesení o emisním plánu akcií A. Prodlouženou dobou platnosti bude mimořádná valná hromada, tuzemská akcie valná hromada třídy a valná hromada akcií H projednaly a schválily prodloužení emisního plánu akcií A Doba platnosti návrhu je platná do 12 měsíců od data návrhu. S ohledem na celkovou situaci čínského Huarongova plánu A,Liao Hekai uvedl, že pokud bude předseda vyšetřován, pokles výkonu bude mít větší dopad na jeho návrat k akciím A.

  Bude trvat dlouho, než společnost dokončí personální úpravy a problémy, které zbyly po předchůdci.

  Očekává se že čas na návrat k akciím A bude zpožděn.

  V současné době je Čína Huarong dokončena Vyřešení předchozího příspěvku trvá dlouho. Kromě toho je stále třeba vyřešit mnoho historických obchodních problémů. „China Huarong musí odvádět dobrou práci při vyšetřování rizik u stávajících projektů, kontrolovat rizikové body nových projektů a přísně kontrolovat zahájení rizikových projektů. Pro China Huarong musí také tvrdě pracovat, aby se vypořádala s původními riziky během Pokud jde o nová rizika, měli bychom během procesu zařazení do seznamu udělat dobrou práci v oblasti dodržování předpisů a přiměřených opatření.

“navrhl Li Honghan. V reakci na problémy, jako je pokles výkonu a postup návratu k A, reportér z Beijing Business Daily zaslal osnovu rozhovoru do Číny Huarong, ale v době tisku nebyla obdržena žádná odpověď. Reportér pekingského obchodního deníku Cui Qibin Song Yitong / wen Song Yuanyuan / přední redaktor odpovědný za hodinářství: populární doporučení Xie Haiping odložilo veřejný účet Sina Finance na nepřetržité 24hodinové vysílání nejnovějších finančních informací a videí,Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).