Fyzický

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem

souhrn

Občanskoprávní případ „Alkoholické pití 100 milionů jüanů v hlavním městě“ odsouzen k tomu, že se banka proti rozsudku odvolá v souladu se zákonem. China News Network, China News Service, Hangzhou, 16. srpna (Zhong Xin) První výsledek občanskoprávního soudního řízení nedávno byl oznámen „případ alkoholu v pití alkoholu za 100 milionů juanů“. Dne 9. února Hunan Xiangxi Intermediate People's Court žaloval Jiugui Liquor Supply and Marketing Co., Ltd. (dále jen Jiugui Liquor Supply and Marketing Company) proti pobočce ABC Hangzhou Huafeng Road (dále jen banka) pro porušení práva odpovědnost.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-0

 Civilní případ „Jiuguijiu 100 milionů kapitálu“ prohlašuje, že banka není s rozsudkem spokojen, a odvolá se proti oznámení společnosti China News Network Jiuguijiu před několika dny. Xinnet Hangzhou 16. srpna (Zhong Xin) Na datové mapě byly před několika dny vyhlášeny výsledky prvního občanského soudního sporu „Alkoholické pití 100 milionů jüanů“.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-1

  Dne 9.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-2

  prosince rozhodl Mezitímní soud Hunan Xiangxi ve sporu o odpovědnost za škodu způsobenou společností Jiugui Liquor Supply and Marketing Co. , Ltd.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-3

  (dále jen Jiugui Liquor Supply and Marketing Company) v.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-4

  Agricultural Bank of China Hangzhou Huafeng Road Sub- pobočka (dále jen banka). Bance bylo nařízeno zaplatit 59 336 700 juanů společnosti Jiugui Liquor Company a zbývajících pět obžalovaných fyzických osob nese společně úrokové ztráty. Stránka Chinanews. com se dozvěděla, že banka s verdiktem vyjádřila nespokojenost a v souladu se zákonem se odvolá.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-5

  „Kapitálový případ s alkoholickým pitím 100 milionů juanů“, ke kterému došlo před pěti lety, byl senzací a vždy přitahoval pozornost vnějšího světa.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-6

 S odvoláním na tento incident vydala společnost Jiuguijiu dne 27.

Civilní spor v případě opilých lihovin a lihovin se 100 miliony juanů finančních prostředků byl odsouzen k nespokojenosti banky a proti rozsudku bude podán opravný prostředek v souladu se zákonem-7

  ledna 2014 oznámení, že bylo ukradeno 100 milionů juanů finančních prostředků na běžném účtu vypořádání dceřiné společnosti Jiuguijiu Supply and Marketing Company. Stejný podezřelý jej bez vědomí společnosti převedl třikrát. 100 milionů juanů. Xiangxi prokuratura obvinila Luo Guang a dalších pět obžalovaných ze spolupráce s pracovníky banky za účelem nelegálního držení.

 Využití slevového úroku na vklady na nákup vína jako návnady, zneužití důvěry společnosti dodávající alkoholické nápoje a marketingové společnosti a poté odcizení pečeti pro nezákonný převod a převzetí zálohy 100 milionů juanů.

  Několik obžalovaných tvrdilo, že případ byl ve skutečnosti „nesluným“ úvěrovým obchodem dosaženým všemi stranami pomocí modelu „koupit víno + výpůjčka + úroková sleva“. Před občanskoprávním rozsudkem prvního stupně se Hunanský vyšší lidový soud již zabýval „případem 100 milionů juanů v případě alkoholických nápojů“. Byl vynesen pravomocný trestní rozsudek a šest obžalovaných bylo odsouzeno za trestný čin podvodu a odsouzen na doživotí a na pět až patnáct let vězení; nezákonné výnosy z trestných činů 59,3666624 milionů juanů byly nadále vymáhány v souladu se zákonem. Společnost Jiuguijiu Supply and Marketing Company dříve podala občanskoprávní žalobu, v níž požaduje, aby Shou Manjiang, Chen Peiming, Luo Guang, Tang Hongxing, Guo Xianbin a další obžalovaní a banka nahradili hospodářské ztráty ve výši přibližně 92,48 milionů juanů.

 Prvostupňový občanskoprávní rozsudek vydaný soudem Xiangxi Intermediate People's Court ukázal, že banka by měla zaplatit Jiugui Liquor Supply and Marketing Company RMB 59,3666624 milionů do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku a nést úroky společně s obžalovanými Shou Manjiangem, Chen Peimingem, Ztráty Tang Hongxing, Luo Guang a Guo Xianbin; další žaloby žalobce Jiuguijiu Supply and Marketing Company byly zamítnuty. Poplatek za přijetí případu činil 504 186,65 juanů, který nese banka 450 000 juanů, a žalobce Jiugui Liquor Supply and Marketing Company nese 54186,65 juanů. Poté, co byl vynesen rozsudek, vydal Jiuguijiu večer 14. dne oznámení o vývoji soudních sporů.

  13. dubna zaslal Xiangxi Intermediate People's Court do banky pracovníky, kteří by měli vydat rozsudek prvního stupně. Banka znovu vyjádřila námitku proti Xiangxi Intermediate People's Court pro příslušnost případu a odmítla rozsudek přijmout.

 Lidový soud pro Xiangxi byl vydán v zástavním právu. Uvádí se, že jurisdikce byla vždy námitkou bank. Domnívá se, že „Smlouva o správě účtu“ podepsaná bankou a společností Jiuguijiu Supply and Marketing Company jasně stanoví, že v případě sporu mezi oběma stranami bude jurisdikcí soud v Chang-čou.

  Banky před soudem a v jeho průběhu opakovaně vznesly námitky jurisdikce.

 Prvostupňový občanský rozsudek porušil zákon o příslušnosti.

  Pokud jde o výsledky občanskoprávního rozsudku prvního stupně, má se za to, že banka vyjádřila „velkou nespokojenost a bude se odvolávat v souladu se zákonem“. Banka věřila, že verdikt byl při charakterizaci incidentu zásadně nesprávný.

  Společnost Jiugui Liquor Supply and Marketing Company otevřela v bance obecný vypořádací účet a poté převedla finanční prostředky z Hunanu na bankovní účet otevřený po obdržení vysokých zisků.

 Banka nevydala bankovní potvrzení o vkladu a finanční prostředky lze kdykoli převést. Společnost Alkoholické nápoje a marketingová společnost a dlužník provedli v bance pouze převod a vypořádání.

  Prvostupňový občanskoprávní rozsudek však klasifikoval incident opilého alkoholu jako „ukradené vklady“, což bylo nejen v rozporu s „podvodem“ identifikovaným v druhostupňovém trestním rozsudku, ale také objasnil vady a odpovědnosti spřízněných osob v této věci základ.

 Riziko se přenáší na banku. Banka zároveň poukázala na to, že prvostupňový občanský rozsudek neobjasnil důležité skutečnosti, které ovlivnily charakterizaci případu. Pokud nebyla při incidentu ověřena pravost takzvané „zálohy na nákup vína“, mělo by dojít k dohodě o tom, kolik lahví, krabic a jednotkové ceny je třeba koupit, pokud se jedná o běžné chování při prodeji vína.

  Příslušné strany dosud neposkytly původní fakturu,Poukazy, jako jsou příjmy ze skladu a nákladní listy.

  Dalším příkladem je rozsudek, podle kterého nebyly vyšetřovány podezřelé směny kapitálu mezi dlužníkem a zaměstnanci společnosti Jiuguijiu Supply and Marketing Company, nezákonné financování ve výši 12,45 milionu juanů vybrané společností Jiuguijiu Supply and Marketing Company a skutečná částka vrácených peněz. . Stojí za zmínku, že vzhledem ke složitosti případu také vzbudil neustálou pozornost vnějšího světa. Včetně otázek jako „pravost vkladů na nákup vína“ vznesených bankou a „proč se společnost dobrovolně vzdala bezpečnostních služeb při otevření účtu“, „proč společnost nejprve vyjednávala s obžalovanými, jako např.

  Luo Guang po incidentu "a další otázky. Zaměření pozornosti více stran. Pokud jde o výsledek prvostupňového občanskoprávního rozsudku, banka se rovněž domnívá, že její existence ignoruje chyby a odpovědnosti spřízněných osob. Skutečnosti, na nichž je rozsudek založen, jsou v rozporu s trestním rozsudkem a při dokazování existují selektivní problémy.

Rozumí se, že banka se odvolá proti prvostupňovému občanskoprávnímu rozsudku. (Konec) Zodpovědný redaktor: Xie Haiping Klíčová slova článku: Nabídka alkoholických nápojů a marketingové úsudky Populární doporučení Odložit oficiální účet Sina Finance a vysílat nepřetržitě 24hodinové vysílání nejnovějších finančních informací a videí,Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).