Finance

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona

souhrn

Zprávy CCTV: Dnes (13.) uspořádal Nejvyšší lidový soud tiskovou konferenci k vydání první várky deseti typických případů správního soudu Nejvyššího lidového soudu. Tentokrát je prvních deset typických případů vybráno ze správních případů projednávaných Nejvyšším lidovým soudem v roce 2016. Je to poprvé, co byla tato praxe provedena. Soudě podle situace v řešení případů v roce 2016Soudy na všech úrovních v celé zemi přijaly první instanci,

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-0

 Zprávy CCTV: Dnes (13. ) uspořádal Nejvyšší lidový soud tiskovou konferenci k vydání první várky deseti typických případů správního soudu Nejvyššího lidového soudu. Tentokrát je prvních deset typických případů vybráno ze správních případů projednávaných Nejvyšším lidovým soudem v roce 2016. Je to poprvé, co byla tato praxe provedena.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-1

  Soudě podle situace v řešení případů v roce 2016Soudy na všech úrovních v celé zemi přijaly celkem 331 549 správních případů prvního stupně, druhého stupně a opětovného řízení, což představuje meziroční nárůst o 10,6% a bylo přijato celkem 386 886 nových a starých případů. Soudy po celé zemi uzavřely soudy různých typů celkem 327 429 správních případů, což představuje meziroční nárůst o 20%; závěrečná sazba činila 84,63%, což představuje meziroční nárůst o 0,67 procentního bodu.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-2

  Místní lidové soudy na všech úrovních přezkoumaly 19 860 správních případů vymáhání správních sporů.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-3

 Exekuci bylo uděleno 162 411 případů. Z distribuce typů případů představují administrativní případy týkající se obživy lidí relativně vysoký podíl. Existuje více než 100 000 správních případů týkajících se obživy lidí v oblastech práce a sociálního zabezpečení, vyvlastnění, registrace bydlení, půdy, lesnictví, veřejné bezpečnosti, správy registrace domácností atd.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-4

 , Což naznačuje, že správní případy úzce souvisejí s produkcí a život. Zdůrazňuje důležitou odpovědnost správních řízení při ochraně životně důležitých zájmů lidí. Soudě podle výsledků rozsudku soudy na všech úrovních v celé zemi uzavřely 225 020 prvostupňových správních případů, z nichž 32 895 bylo ztraceno správními úřady, se ztrátou 14,62%, což je meziroční nárůst o 0,84 procentního bodu rok. Prvních deset typických případů je tentokrát vybráno z výše zmíněných téměř 2 500 případů projednávaných správním oddělením Nejvyššího lidového soudu.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-5

 Má několik typických významů. Z pohledu právních dokumentů existují jak rozsudky (6), tak rozhodnutí (3) a mediační dokumenty (1). Z obsahového hlediska jsou problémy rozhodčího velmi bohaté. Zahrnuje ochranu práva na vedení sporu a úpravu práva na vedení sporu; zahrnuje nejen použití zásad a norem kontroly zákonnosti, ale zahrnuje také pochopení konotace věcného řešení sporů.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-6

 Z pohledu dotčených oblastí jsou předmětem soudních sporů v těchto deseti případech běžné správní žaloby, jako je vyvlastnění domů a správní nátlak, jakož i obecná administrativní manipulace, jako je předání neznámého majetku, které není běžné, ale má významný dopad na protistranu; oba zahrnují pozemky, bydlení, lesnictví a další oblasti správy, kde se často vyskytují případy, stejně jako dopravu, daně atd. Ačkoli případů není mnoho,Ale oblast řízení, které se dostalo široké pozornosti. Podle příslušné osoby odpovědné za nejvyšší zákon může v kontextu komplexního právního státu uvolnění výše uvedených případů hrát nejen pozitivní roli při demonstraci a vedení vládní správy podle zákona, ochrany práv lidí podle k právu, a dokonce i správní soudní práce lidových soudů na všech úrovních, ale také Dokáže plně prokázat důležitost funkce správního soudu,Přispět k vytvoření soudního orgánu a soudní důvěryhodnosti lidových soudů. Kromě toho také doufáme, že prostřednictvím výše uvedených případů poskytneme příklady správních orgánů, které mají spravovat v souladu se zákonem, a lidové soudy k nestrannému spravedlnosti, podpoříme správní orgány, aby plnily své povinnosti v souladu se zákonem, a dále zlepšujeme občany, smysl právnických osob a jiných organizací pro právní stát a povědomí o právním státu, aby se podpořil právní stát v zemi a právní stát Vládní konstrukce pokračuje v dosahování nové úrovně.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-7

 (Reportér CCTV Li Wenjie) Příloha: Deset typických případů správního řízení Nejvyššího lidového soudu 1.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-8

  Lin Jianguo v. Jinan Zabezpečení bydlení a správa nemovitostí Případ Správa bydlení 2. Guangzhou Defa Real Estate Construction Co.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-9

 , Ltd. v. Guangzhou Local Taxation Bureau First Audit Jutaian Property Management Co.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-10

 , Ltd.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-11

  v. Huangpu Branch of Shanghai Administration for Industry and Commerce Administration for Tax Treatment Decision Case 3.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-12

  Případ týkající se předání neznámého majetku finančnímu úřadu 4.

Nejvyšší zákon vydává deset hlavních správních soudních řízení na podporu správy podle zákona-13

 Zhang Daowen a Tao Ren v. Jianyang City Lidová vláda provincie S'-čchuan porušuje provozní práva tříkolek na pracovní sílu cestujících 5. Továrna na koření Yuxing v okrese Zhongyuan v Zhengzhou City v. Správní rezoluční případ městské samosprávy Zhengzhou 6.

  Případ Liu Yunwu v. Policie úřadu veřejné bezpečnosti města Taiyuan, provincie Šan-si Případ správního povinného řízení silničního provozu první brigády oddělení Jinyuan 7.

  Dětský investiční fond v. Případ výběru daní okresního daňového úřadu okresu Hangzhou Xihu 8. Li Guoqing v.

  Šanghaj Oblast lidové vlády Jing'an a městská vláda v Šanghaji Rozhodnutí o vyvlastnění a odškodnění a rozhodnutí o administrativním přehodnocení 9.

  Feng Shujun v. Provincie Hebei Hengshui Městská lidová vláda Zrušení státního osvědčení o užívání půdy 10.

Yang Jiquan v Případ administrativního přehodnocení lidové vlády v provincii Šan-tung.